ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2006/2007

Školní výlet do Prahy

Díky sponzorským příspěvkům, za které touto cestou všem děkujeme, se nám podařilo uskutečnit výjimečný výlet do Prahy. V kině jsme zhlédli trojrozměrný snímek „Divoké safari“. Stali jsme se součástí expedice, která se vypravila po stopách vzácných afrických zvířat. Měli jsme možnost vidět je z těsné blízkosti a dověděli jsme se o nich spoustu nových informací.

Poté jsme se přesunuli do ZOO, kde nás mimo jiné zaujal tropický prales s vodopády, typickými rostlinami, zvířaty a pro nás nezvyklou teplotou a vlhkostí.

Výlet se vydařil, počasí nám přálo a vrátili jsme se spokojení a příjemně unavení domů.

Můžete si prohlédnout fotografie z výletu.

Zlatovláska

V letošním roce jsme opět s dětmi nacvičili ke Dni matek divadelní představení. Tentokrát jsme zvolili klasickou pohádku „Zlatovláska“. Nácviku se zúčastnilo 62 dětí. Divadlo jsme hráli nejen pro maminky, ale naše pozvání přijaly i mateřské školy Domašov, Rudka, Ostrovačice, Veverské Knínice, Přibyslavice a základní školy Velká Bíteš, Veverské Knínice a Brno-Kohoutovice.

Sehráli jsme také jedno večerní představení pro veřejnost, na kterém jsme byli ještě požádáni o vystoupení v Dělnickém domě v Zastávce u Brna. Bylo to zase trochu starostí navíc, ale šli jsme do toho. Bylo potřeba sžít se s novým prostředím, ale stálo to za to. Děti stály na opravdovém jevišti s oponou. I tady jsme hráli pro zaplněný sál.

Celkem naše představení zhlédlo asi tisíc diváků.

  • Náš velký dík patří všem, kteří nám pomohli s přípravou a realizací divadla – kostýmy, rekvizity, kulisy, osvětlení, doprava kulis na Zastávku, umožnění nácviku v sále, …
  • Za všechny účinkující děkujeme OÚ v Domašově za sladkou odměnu.
  • Děkujeme za finanční příspěvky, které byly využity na atraktivní červnový celoškolní (finančně náročný) výlet do Prahy.

Můžete si prohlédnout fotografie z představení.

Projektový den „Pozor, děti, silnice!“

Zatímco 30. dubna zůstaly mnohé školy zavřeny, na naší škole bylo rušno.

Třídní učitelky připravily pro žáky projektový den na téma „Pozor, děti, silnice!“. Děti si povídaly o bezpečnosti silničního provozu, řešily různé dopravní úkoly, hádanky a křížovky, zpívaly písničky a vyráběly drobné výrobky na dopravní témata. Počasí nám přálo a proto jsme se přesunuli na hřiště, kde si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kole i koloběžce. Volný čas vyplnily řešením hádanek a soutěžní hrou.

Pondělní dopoledne se vydařilo a všichni jsme odcházeli spokojeni a příjemně unaveni.

Můžete si prohlédnout několik fotogalerií z tohoto dne:

Mladý cyklista - okrskové kolo

Dne 11. dubna se uskutečnilo v Rosicích okrskové kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, kterého se zúčastnila i dvě čtyřčlenná družstva žáků naší školy, kteří postoupili z kola školního.

Soutěžilo se ve znalostech z oblasti dopravní teorie, praktická část obsahovala znalosti ze zdravovědy, jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti. Ve velké konkurenci (zúčastnilo se 17 družstev) jsme se neztratili. Můžeme se pochlubit 1. a 2. místem v jízdě zručnosti (vyhráli naši čtvrťáci), v celkovém hodnocení obsadilo družstvo žáků 5. ročníku vynikající 3. místo (1. a 2. místo patřilo dětem z Rosic).

Za všechny zúčastněné děti děkujeme paní učitelce Jelínkové za přípravu dětí v oblasti zdravovědy. Jejich znalosti přispěly nemalou měrou k výbornému celkovému umístění. Ke 3. místu blahopřejeme a děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy!

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Návštěva centra pro ekologickou výchovu v Brně

Dne 3. dubna jsme opět navštívili oblíbená místa Lipku a Rozmarýnek, kde jsme se dozvěděli mnoho nového. Program byl spojený i s terénní výukou, hrami a rukodělnými činnostmi.

Pro žáky prvního, druhého a části třetího ročníku byl připraven na Lipce program "Jarní probuzení", ostatní žáci ze třetího, čtvrtého a pátého ročníku se zúčastnili programu na Rozmarýnku na téma "Jedy a léčiva z přírody".

Víc prozradí fotografie z akcí: Lipka a Rozmarýnek.

Mladý cyklista

Dne 29. března proběhlo školní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Soutěž byla vyhlášena DDM Rosice pro žáky 4. a 5. tříd. Účast dětí byla dobrovolná, do soutěže se přihlásilo 20 žáků, 12 chlapců a 8 děvčat. Soutěž se skládala ze dvou částí, teoretického testu znalostí dopravních předpisů a značek a z jízdy zručnosti. I když nám počasí vůbec nepřálo, akce se vydařila. Čtyři děti z každého ročníku postupují do okrskového kola, které se koná 11. dubna v Rosicích. Budeme jim držet palce…

Můžete si prohlédnout fotografie z akce, výsledkovou listinu děvčat a výsledkovou listinu chlapců (otevírají se do nového okna).

Vítání jara na Šmelcovně

Po roční přestávce jsme se opět vydali přivítat jaro na Šmelcovnu. Loňské zimní počasí nám letos vynahradilo hřejivé jarní sluníčko, které naplnilo svými paprsky krásnou, turisticky naladěnou neděli.
Můžete si prohlédnout fotografie.

A náš tip na další výlet: Jarošův mlýn

Návštěva žákovského představení

Ani letos jsme neodmítli pozvání na divadelní představení žáků ZŠ Pavlovská v Brně-Kohoutovicích. Zhlédli jsme pohádku "A co takhle svatba, princi?", kterou nacvičily děti ze čtvrtých tříd.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Plavání

V současné době se naši žáci opět zdokonalují v plavání. S různými plaveckými styly se seznamují i naši prvňáčci, kteří rychle překonali obavy z neznámého…
Můžete si prohlédnout fotografie.

Návštěva kravína

Dne 27. února přijali žáci 1. a 2. ročníku pozvání k návštěvě místního kravína. Zajímavou exkurzi doplnil poutavým a poučným výkladem zootechnik zdejší zemědělské společnosti pan Zdeněk Černý. Svým povídáním děti velice zaujal a musel pak odpovídat na mnoho zvídavých otázek. Všichni si odnesli spoustu zajímavých zážitků a nových poznatků.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Zápis

Dne 6. 2. proběhl zápis předškoláků do 1. třídy. Děti se setkaly se známými postavičkami z Večerníčků, které jim pomohly vyřešit zadané úkoly. Můžete si prohlédnout fotografie.

Beseda o archeologii

Dne 22. 1. se uskutečnila beseda s p. profesorem J. Ungerem o archeologických nálezech na jižní Moravě. Můžete si prohlédnout fotografie.

Lipka a Rozmarýnek

Dne 16. 1. navštívily děti naší školy centra ekologické výchovy Lipka a Rozmarýnek v Brně. Výukový program na Lipce "Jak roste chléb" seznámil děti s cestou krajíce chleba z pole až na stůl. Děti si domů odnesly vlastoručně vyrobené pečivo (viz fotografie).

Na Rozmarýnku další skupina dětí navštívila vodní říši společně s Ferdou mravencem. Děti se seznámily s životem chrostíků ve vodě a vyrobily si jejich larvičky.

Ohlédnutí za vánočním časem ve škole

Práce dětí, pečení vánočního cukroví, vánoční zvyky (i ty již zapomenuté), zdobení stromečku pro zvířátka, společné rozloučení se starým rokem. Podívejte se, jak to všechno bylo.

Návrat k lidovým zvykům

Svátek sv. Lucie

My Lucie, Lucky jdeme k vám,
štěstí a zdraví přejeme vám!
 
Lucie byla panna svatá, pořádná,
všecko ráda měla v pořádku,
domácnost jako z obrázku.
 
Ale panenky, panenky,
vy dnes nerady děláte,
nerady perete, nerady zašíváte.
 
Ze svaté Lucie si příklad vemte.
 
Tak my už odcházíme,
s vámi se loučíme,
abyste se radovali,
radost věčnou prožívali.

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Vánoční koncert

Hudební skupina KLÁRA příjemně navodila předvánoční atmosféru. Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí

Letos byla jistě příjemným zpestřením programu u stromu účast členek skupiny Gajdoši, které obohatily vystoupení dětí hrou na dudy. Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Loutky

I letos jsme využili nabídky lektorky paní Matouškové, která s dětmi výtvarně dotvářela textilní loutky. Jak se dětem dařilo, posuďte sami.

Chvilka s uměním

S radostí jsme přijali nabídku paní Macháčkové seznámit děti s uměleckou tvorbou pana Zdeňka Macháčka a jeho ženy Jaroslavy.

Děti se zájmem poslouchaly a prohlížely si výtvarná díla nejen těchto dvou umělců, ale i výtvarné pokusy jejich vnuka Martina. Ten je žákem 2. ročníku naší školy a společně s maminkou nás pozval na návštěvu. S potěšením jsme pozvání přijali a mohli jsme zhlédnout v jejich minigalerii dřevěné plastiky, keramiku a krásné obrazy.

V dnešní uspěchané době to bylo milé zastavení a pohlazení na duši nejen dětí, ale i nás, dospělých.

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Haló, tady prvňáčci!

Zajímá vás, co už umíme?

Známe první písmenka, skládáme slabiky, zkoušíme i celá slova. S čísly si už také víme rady. Porovnáváme je, sčítáme i odečítáme. Napíšeme už celý příklad. Společně si hrajeme, zpíváme, cvičíme... a vůbec se nenudíme. Malujeme, stříháme, lepíme a naše výrobky zdobí celou naši třídu. Však se podívejte...

Drakiáda

Na pátek 29. září jsme si naplánovali druhý ročník Drakiády.

Podzimní vítr si však (podobně jako mnoho škol v tento den) "udělil ředitelské volno". Přesto se několika drakům podařilo vzlétnou a udržet se na obloze pro potěšení všech ostatních, kteří toto štěstí neměli. Největším "bojovníkem" s nepříznivými větrnými podmínkami se stal dvojplošník bratrů Matěje a Jirky, který byl po celou dobu nádhernou ozdobou jinak prosluněné blankytné oblohy.

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Podzimní sběr šípků

Nastal podzim a s ním tradiční sbírání šípků. V letošním roce se sběrači činili a sesbírali asi 230 kg. Nejpilnější byli žáci třetí třídy, kteří natrhali 86 kg šípků. Rekordmany se stali Dominik Barvíř (18,5 kg), Ivo Kozel (14 kg) a Marek Opálka (12,5 kg).

Za získané peníze bude dětem během roku přispíváno na různé školní akce. Všem dětem, které se sběru zúčastnily, patřila sladká odměna a poděkování.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Dravci

Ve středu 20. září jsme se zúčastnili výukového programu "Dravci", který pro nás připravila společnost Seiferos, zabývající se aktivní ochranou dravých ptáků. Mohli jsme se seznámit zblízka i s druhy ptáků, kteří jsou na pokraji vyhubení a poslechli si o každém z nich spoustu zajímavostí. Na letových ukázkách jsme pozorovali různý způsob lovu jednotlivých druhů.

Zajímá vás více? Navštivte stránku www.seiferos.cz.

Můžete si také prohlédnout fotografie z akce.


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky