ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2007/2008

Rozloučení se školním rokem

Předposlední den starého školního roku byl také slavnostní.

Nejdříve byli odměněni nejlepší sběrači léčivých bylin, poté následovalo vystoupení žáků 5. ročníku. Ti se s naší školou, svými spolužáky i mladšími kamarády rozloučili hezkým a zábavným programem.

O nejlepšího jedlíka

V loňském roce vyhlásily kuchařky z naší školní jídelny soutěž „O nejlepšího jedlíka“.

Celý rok paní kuchařky pozorovaly, jak děti dodržují pravidla správného stolování.

Závěrečné vyhodnocení bylo veselé. Děti si odnesly plno odměn, za které děkujeme všem sponzorům. Už se těšíme na další ročník.

Projekt „Naše tělo“

Žáci 3. ročníku se zúčastnili projektového vyučování v prvouce na téma „Živá příroda a člověk“.

Jednotlivě i ve skupinách získávali informace a zajímavosti o lidském těle z dostupných materiálů (internet, encyklopedie). Do projektu se zapojili i v hodinách výtvarné výchovy, pracovní výchovy a angličtiny.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Minifotbal

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje v minifotbale McDonald´s Cup v Zastávce u Brna. Ve velké konkurenci obsadili 4. místo.

Z příjemného dne nabízíme k nahlédnutí několik fotografií.

Sláva, nazdar, výletu!

Jak už to na konci školního roku bývá, i letos jsme se vypravili na školní výlety.

1., 2. a 3. ročník

My, žáci 1., 2. a 3. ročníku, jsme si vyjeli do nedalekého Vyškova, abychom se v tamním DinoParku na chvíli ocitli v pradávných druhohorách. A bylo co obdivovat! Krásné, veliké a pohyblivé modely zvířat ve skutečné velikosti nás ohromily. A film v 3D kině v nás zase probudil fantastické představy. Navštívili jsme také ZOO Park se spoustou zvířátek, velkým zážitkem byla i projížďka vláčkem.

Nemalé překvapení nás čekalo i na zámku v Lysicích. Tam nás přivítala mladá šlechtična, která nás celým zámkem prováděla. Viděli jsme boj rytířů i mušketýrů a správce zbrojnice nás blíže seznámil s různými druhy zbraní.

Příjemná procházka pěkně upravenou zámeckou zahradou byla hezkou tečkou na závěr dnešního výletu. Domů jsem se vraceli plni dojmů a nového poznání.

Tak zase příští rok!!

Naše zážitky vám může přiblížit několik fotografií.

4. a 5. ročník

Žáci 4. a 5. třídy, doplněni několika zájemci z nižších tříd, se tentokrát vydali jižním směrem. Parníkem jsme se plavili Vranovskou přehradou a pěkné slunečné počasí nám umožnilo sledovat tamější nádhernou krajinu z paluby lodi. Za hodinku plavby jsme zakotvili pod hradem Bítovem, kde nás čekal krátký, ale prudký výšlap do „středověku“.

Zajímavá prohlídka byla doplněna poutavým výkladem. Děti nejvíce zaujala sbírka vycpanin místních i exotických živočichů, zvláště nejoblíbenějších psů hradního pána. Po prohlídce navštívili někteří odvážní zájemci muzeum strašidel ve sklepení hradu.

Po svačince, odpočinku a nezbytných nákupech jsme se vydali lesní cestou ke vzdálenému parkovišti. Zbývala poslední zastávka – město Znojmo s mnoha historickými památkami. Posledním místem, které jsme měli v plánu navštívit, bylo znojemské podzemí. Zde jsme procházeli tři podzemní patra, dozvěděli jsme se, ve které době se toto dílo stavělo, k čemu sloužilo, jak zde lidé žili a jaké zde měli na tehdejší dobu dokonalé vymoženosti pro žití a přežití. Průvodkyně nám ochotně odpověděla na zvídavé otázky a šťastně nás vyvedla z bludiště chodeb zpět na znojemské náměstí. Zde jsme nakoupili poslední suvenýry z výletu a vydali se na cestu zpět.

Se zpěvem oblíbených písniček nám cesta rychle uběhla a domů jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni.

A i tentokrát zde máme nějaké fotografie.

Výtvarná soutěž a výstava

Děti z naší školy se zúčastnily výtvarné soutěže brněnského sdružení pro ochranu přírody Rezekvítek na téma „Oslava jara a jarních květů, aneb Květy, kvítky, květiny, ozdobou jsou krajiny“. Každé dítě, které se zúčastnilo, bylo odměněno výukovou hrou o lese „Chytrý provázek“.

Zveme Vás na výstavu dětských prací, které jsou ke zhlédnutí v prostorách obchodní galerie Orlí 3 v Brně do 30. června 2008 pro potěšení široké veřejnosti.

Dopravní výchova

Žáci 4. ročníku se letos zapojili do celoročního projektu „Mladý cyklista“.

Ve spolupráci s DDM/SVČ Rosice, policií ČR a ČČK se v několika lekcích seznámili s pravidly silničního provozu, povinným vybavením jízdního kola, základy první pomoci, bezpečným ovládáním jízdního kola při jízdě zručnosti a v neposlední řadě velmi významnou jízdou na dopravním hřišti. Za dohledu policistů měly děti možnost projíždět křižovatkami řízenými semafory a dopravními značkami a vyzkoušely si tak pravidla silničního provozu v situacích, které budou řešit v reálném životě.

Kurz byl zakončen závěrečnými zkouškami, kde žáci museli prokázat teoretické i praktické znalosti ve všech disciplínách. Naše třída se umístila ze všech zúčastněných škol na prvním místě s největším počtem úspěšných absolventů kurzu. Za úspěšné složení zkoušky jim byly předány Průkazy mladého cyklisty a drobné odměny, tři nejúspěšnější žáci dostali hodnotné ceny. Všem blahopřejeme!

Teď už dětem přejeme příjemnou a bezpečnou jízdu a šťastné návraty domů.

Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům za pozvání k této velmi užitečné akci, za vzornou organizaci a ochotu všech lektorů a zvláště pak všem, díky kterým proběhl celý kurz pro naše děti zcela zdarma.

A na závěr i několik fotografií.

Rozloučení se slabikářem

Stejně jako na začátku školního roku nás i na jeho konci navštívila tetka Abecedka. Nebyla tentokrát sama, ale doprovodil ji Písmenkový král. Děti jim ukázaly, jak za celý rok pokročily, jak už umějí pěkně číst.

Prvňáčci dostali od tetky Abecedky a Písmenkového krále klíč, kterým uzamkli Slabikář. Se Slabikářem se tak rozloučili a nyní na ně čekají zajímavé příběhy v čítance. Otevírá se jim svět plný knížek pohádek a příběhů.

Několik obrázků z návštěvy najdete v Okénku do 1. třídy.

Den dětí

V pátek 30. 6. 2008 jsme s dětmi naší školy oslavili jejich svátek. Hned ráno, vybaveni baťůžky se svačinkami, jsme vyšli ze školy na tajemnou výpravu. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, jaké překvapení je pro nás nachystáno. S očekáváním jsme doputovali až k dálničnímu středisku, kde nás přivítal pan nadporučík Oldřich Matyáš.

Nejprve jsme zhlédli vozový park dálničního střediska s odborným výkladem. Největším zážitkem byla pětimetrová hromada soli, která připomínala zasněžené vrcholky hor. Poté jsme si mohli prohlédnout hasičský vůz a seznámit se podrobně s jeho vybavením. Při názorné ukázce hašení nás sprška vody v parném slunečném dopoledni příjemně osvěžila a suchá darovaná trička nám přišla vhod. Děti také mohly sledovat zásah hasičů při vyprošťování zraněných z havarovaného automobilu. Ten byl poté naložen speciálním vozidlem odtahové služby firmy Jerex.

Na vše dohlížela pozorná jednotka policie, která nám nabídla k podrobnému prozkoumání i svá služební vozidla a policejní vybavení. K zajímavým ukázkám patřila také střelba z různých zbraní. Na závěr bylo pro děti připraveno znamenité občerstvení a dárky. Každé dítě se dosyta najedlo, dostalo pracovní sešity a tričko s logem firmy Jerex, která celou akci sponzorovala. Po této skvělé akci byl pro nás přistaven autobus, který dovezl naše spokojené a příjemně unavené děti zpátky do školy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat zaměstnancům dálničního střediska, všem policistům, hasičům, firmě pana Jereše a všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Toto zajímavé a poučné dopoledne se mohlo uskutečnit pouze díky sponzorství firmy Jerex a ochotě pana nadporučíka Oldřicha Matyáše, který pro nás celou akci zajistil. Za všechny moc děkujeme!

A jako vždy, několik fotografií.

Divadlo ke dni matek

Koncem března nastal v naší škole tradičně čas divadelní. Z nepřeberné pokladnice našich pohádek jsme pro letošní rok zvolili příběh „Ať žijí duchové.“

Tak jako vždy chtěly hrát téměř všechny děti. Započal nácvik, výběr rolí, kostýmů, výroba kulis a „pilování“ textu a písniček. A po necelých dvou měsících bylo dílo hotovo.

S napětím a obavami jsme nastoupili v neděli 11. května před milé maminky. Hodiny nácviku se zúročily v téměř profesionální představení našich malých herců, kteří byli odměněni velkým potleskem.

V pondělí jsme zahráli pohádku pro děti z okolních mateřských škol. Aby neproběhlo vše tak hladce, museli jsme také řešit organizační problémy způsobené zdravotními potížemi našich herců. Nezasvěcený divák však nic nepoznal.

Pro veliký zájem jsme domluvili i dvě představení v Kulturním domě v Říčanech. Zde nás zhlédlo dalších 500 diváků. Musíme dodat, že se naši malí herci dokázali bravurně vypořádat i s naprosto jiným prostorem jeviště.

Poslední představení jsme předvedli ve středu večer. Odměnou za perfektní výkon dětí byl veliký potlesk zaplněného sálu „U Němců.“

Všechny „útrapy“ byly vykoupeny nádherným zážitkem úspěchu, který jsme společně s dětmi prožívali i my pedagogové.

Závěrem bychom chtěli poděkovat těm, kteří nám při realizaci divadelního představení pomáhali. Náš dík patří

 • manželům Němcovým za poskytnutí sálu a trpělivost s námi
 • panu Havlíčkovi za vytvoření „opravdové divadelní atmosféry“ světelnými efekty
 • paní Černé a paní Hvězdové za ušití kostýmů
 • manželům Vězdovým za výrobu rekvizit
 • paní Bémové za darování kostýmu
 • manželům Prokešovým za zapůjčení reklamní tabule
 • panu Simajchlovi za odvoz kulis do Říčan
 • OÚ Říčany za bezplatné poskytnutí sálu pro reprezentaci naší školy
 • OÚ Domašov za občerstvení pro děti a úhradu topení v sále
 • paní Kožnarové za sladké odměny pro herce
 • paní Schmidové za výtvarné potřeby

Nezapomínáme ani na Vás, rodiče našich herců, kteří jste připravili svým dětem potřebné rekvizity a kostýmy.

Pohádky Miloše Macourka – Inka Horáková

Do naší školy zavítala před několika dny z Brna Inka Horáková, aby dětem zahrála roztomilé pohádky Miloše Macourka.

Inka Horáková, rodačka z Uherského Brodu, se věnuje hraní pro děti už čtvrt století. „Impulsem k tomu byl asi můj syn David. Když jsem mu vyprávěla doma pohádky, miloval především ty od Aloise Mikulky, vždycky litoval, že je nemohou slyšet i jiné děti. Tak jsem začala jezdit nejdříve do Uherského Brodu do své základní školy a později i do jiných škol a školek,“ říká Inka Horáková, která je spjata s výukou hlasové výchovy na divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně.

Děti okouzlila především svým milým, bezprostředním projevem a jednoduchými, ale nápaditými kulisami a loutkami. „Mám ráda aktivní divadlo, ve kterém nejsou děti jen diváky, ale mohou se i zapojit do děje. Potřebuji kontakt se svými diváky,“ dodala Inka Horáková.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Evropa“

V rámci učiva vlastivědy žáci páté třídy zakončili tématický celek „Evropa“ dvoutýdenním projektem. Zpracovávali čtyři zadané státy – Velkou Británii, Itálii, Francii a Finsko. Pracovali ve 4 – 5členných skupinách, sami si zjišťovali informace (encyklopedie, internet), ze kterých pak vytvářeli pěkné plakáty. Výsledek jejich trpělivé práce si můžete prohlédnout na fotografiích.

Matematická soutěž

Dne 26. března 2008 se zúčastnili žáci 5. ročníku městského kola matematické soutěže MATESO, která se uskutečnila na Tyršově základní škole v Brně. Do této akce se zapojilo celkem 131 žáků z 35 základních škol z Brna a okolí. Naši školu reprezentovali Jiří Hvězda, Denisa Kožnarová, Jindřich Sadecký a Veronika Schwarzová. Nejúspěšnějším soutěžícím z této čtveřice byl Jiří Hvězda, který v silné konkurenci obsadil velmi pěkné čtvrté pořadí. Gratulujeme!

Vítání občánků v Domašově

V sobotu 5. dubna vystoupili naši žáci s pásmem básniček a písniček při příležitosti „Vítání občánků“. Svým programem tak doplnili příjemnou atmosféru tohoto slavnostního dne.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Štěstí v barvě rubínu

„Štěstí v barvě rubínu“ byl název letošního divadelního představení, které nacvičily děti 6. a 7. tříd ZŠ Pavlovská v Brně – Kohoutovicích. Stejně jako oni k nám, jezdíme i my k nim už několik let a vždy se na jejich vystoupení těšíme. Přijeli jsme divadelně naladěni a už se těšíme, jak se pustíme do nacvičování (viz fotografie).

Návštěva Anthroposu

V Pavilonu Anthropos měli žáci 4. a 5. tříd možnost vrátit se k tématu pravěku, prohlédnout si nádherné exponáty a vyslechnout poutavý výklad paní průvodkyně. Děti si odnesly spoustu nových informací a měly možnost nafotit si i několik fotografií z krásné výstavy.

Stromy jako domy

Žáci 1., 2. a 3. ročníku zhlédli výstavu v Moravském zemském muzeu, tentokrát na přírodovědné téma. Mohli si sami vyhledat informace, doplnit je do pracovních listů.

Prohlédli si jednotlivá přírodní společenstva, prakticky zařazovali přírodniny do skupin a podle zájmu si mohli vybrat na ploše počítačů jednotlivé živočichy a poslechnout si jejich charakteristické zvuky. Pod mikroskopem zkoumali stavbu těla brouků. Vyzkoušeli si i poznávání přírodnin pomocí hmatu a mohli se přesvědčit o správnosti jejich odhadu (viz fotografie).

Výstava byla plná praktických a interaktivních ukázek a děti se zajímavou formou dozvěděly mnoho nových zajímavých informací.

Vítání jara na Šmelcovně

V neděli 16. března proběhlo tradiční vítání jara, tentokrát připadlo na Květnou neděli.

Na tento den jsme se pilně připravovali. Nacvičili jsme pásmo básniček a jarních písní. Těšili jsme se, jak podnikneme první jarní vycházku na Šmelcovnu, říkadly vyženeme zimu a hořící Moranu vhodíme do Bílého potoka.

Nakonec se slibně vyhlížející počasí pokazilo, začalo pršet a většina dětí si vycházku rozmyslela. Škoda. Ti nejodolnější, vybaveni pláštěnkou a nepromokavou obuví, splnili svůj úkol, společně zazpívali tradiční píseň „Přijde jaro, přijde“ a s pokřikem „Plav, zimo, plav!“ zimu pro letošek zbavili její vlády.

Odměnou nám kromě výborného občerstvení v „Osvěžovně u Čadíků“ bylo i příjemné sluníčko, které na zbytek vycházky vystrčilo svoje paprsky.

Domů jsme přišli sice trošku zabláceni, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro druhé a vlastně taky pro sebe.

Našim malým „turistům“ velmi děkujeme!.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Pravěk“

Učivem o pravěku zahájili žáci 4. ročníku poznávání základů starších českých dějin.

Tomuto zajímavému tématu jsme věnovali celý týdenní blok, ve kterém téma prolínalo všemi předměty. Vyráběli jsme si pravěké náhrdelníky, v roli pravěkých umělců tvořili jeskynní malby a hrou na archeology jsme hledali střípky starých pravěkých nádob, skládali je a jako celky malovali. Četba z knihy Lovci mamutů byla vhodnou motivací na závěrečný den projektu.

V ten den se děti oblékly do „dobového“ oblečení a mnozí i s účesem odpovídajícím historické době nastoupili na „pravěké molo“, kde probíhala pravěká módní přehlídka. Každý si zvolil výstižné jméno a představil svou úlohu v tlupě. Posunky a zvuky představovali ostatním tlupám výjevy z jejich života. Uhodnout některé z nich nebylo jednoduché.

Velkou pomůckou k získávání informací byly dva výukové programy, které jsme si promítali, encyklopedie, obrázky, vhodné internetové stránky, učebnice, ale také modely archeologických nálezů. Děti se pokusily o zhudebnění veselé básničky o pravěku, navrhly vhodné hudební nástroje, kterými pravěcí lidé mohli doprovázet svůj zpěv. Žáci si ze získaných informací vytvořili hezký plakát, doplnili pracovní listy, řešili kvízy, křížovky, svou práci si navzájem prezentovali.

Všem dětem se týdenní výprava do pravěku líbila a už se moc těší na brzkou návštěvu brněnského Anthroposu, kde si své vědomosti rozšíří a na vlastní oči uvidí vzácné archeologické nálezy z pradávné doby (viz fotografie).

Projekt „Den pro moje zdraví“

Poslední únorový den se naše třídy proměnily v pracovní dílny, v nichž se postupně vystřídali všichni žáci školy. Každá byla zaměřena na jednu oblast tématu „Zdraví“.

Děti se postupně seznamovaly se zásadami správné výživy a stolování a připravily si zdravou svačinku, na které si společně pochutnaly. Nedílnou součástí projektu byla práce v připravených pracovních listech zaměřených na nemoci a úrazy, režim dne a hygienu – s důrazem na péči o chrup.

Zajímavou činností bylo řešení kvízů v počítačovém programu, ukázky a praktické úkoly ze základů zdravovědy. Půlhodinové bloky byly prokládány zpěvem a pohybem. Děti se naučily novou „doktorskou“ písničku a za svoje sportovní výkony v tělocvičně získaly „Průkaz zdatnosti“.

Dopoledne s netradiční výukou uběhlo rychle a nikomu se nechtělo věřit, že už vyučování skončilo (viz fotografie).

Básničky ze sněhové závěje

(recitační soutěž)

Druhý únorový čtvrtek se děti aspoň pomyslně převlékly do zimního oblečení a ve svých básničkách se vydaly vstříc všem zimním radovánkám – sněhu, stavění sněhuláků i zimním sportům. Jelikož nás letošní zima o ně velmi ochudila, rozhodli jsme si je přiblížit aspoň tématickými básničkami.

Letošní III. ročník recitace opět proběhl za dohledu odborné poroty. Naše pozvání přijaly paní učitelky, které na naší škole dlouhodobě působily – paní ředitelka Marie Vašková a paní učitelka Ludmila Franzová. Třetí členkou poroty byla již podruhé paní Ludmila Oplatková.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Vítězové byli odměněni pěknými knihami a spolu s ostatními, kteří na vítězství nedosáhli, i pěknými upomínkovými listy.

Všem patřila velká pochvala, poděkování i velký potlesk. Pro nás i pro přítomné diváky bylo odpoledne s recitací příjemně stráveným časem. Jsme rádi, že se nám podařilo dětem přiblížit tuto oblast umění, které se v dnešní technické době dostává do pozadí.

Pedagogové ZŠ

Můžete si prohlédnout fotografie.

Zápis do 1. třídy

Budoucí prvňáčky přivítala škola v pohádkovém světě. Děti plněním úkolů vysvobodily princeznu ze zakletého hradu. Draka, který hrad střežil, si děti odnesly domů jako upomínku na tento slavnostní den.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Škola vaření“

Malí kuchaříci z druhého ročníku si vyzkoušeli přípravu jednoduchého občerstvení.

Připravili si podle receptu chlebíčky se sýrovou pomazánkou, ozdobili je vlastnoručně nakrájenou zeleninou, pečlivě naskládali na talíře a spokojeni z vydařené práce je s chutí snědli. Teď už vědí, čím překvapí své rodiče…
Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Místo, kde žijeme“

Žáci 3. třídy se v hodinách prvouky zúčastnili projektové výuky na téma „Místo, kde žijeme“. Sami získávali informace o svých obcích na obecních úřadech a z dostupných materiálů. Ve výtvarné výchově si zhotovili ve skupinách plánky obcí i s dopravními značkami, které si sami vyrobili.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Za starými pověstmi z našich dějin

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se setkali s hrdiny knihy Starých pověstí českých. Vrátili se do dávné historie a znovu si připomněli nejznámější pověsti. Měli možnost příběhy nejen pozorovat, ale také se do děje aktivně zapojit.
Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Exkurze do planetária

V letošním roce jsme tradičně navštívili se žáky čtvrté a páté třídy Planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Žáci zhlédli velmi zdařilý pořad s názvem „Vesmírné divadlo“, kde jim byly názorně ukázány jevy a zákonitosti vesmíru.

Projekt „Školou chodí Mikuláš“

Blížil se prosinec a s ním i krásné předvánoční období. Zahájili jsme je vystoupením s programem při slavnostním rozžehnutí vánočního stromu na náměstí.

Děti už netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Těšily se, že i letos do naší školy přinese čertovské úkoly a drobnou nadílku. Dočkaly se. Úkolů byl plný košík a jejich splnění bylo kontrolováno samotnými čerty, na které osobně dohlížel Mikuláš i s andělským doprovodem.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Drakiáda

V letošním roce se celoškolní pouštění draků velmi vydařilo. Foukal příznivý vítr a draci měli i větší odolnost proti rozbití a zauzlování. Z tohoto důvodu jsme ve tvářích dětí mohli vidět jen radost a spokojenost z pěkně prožitého dne.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Křemílek

Návštěva pohádkové postavičky Křemílka ve 2. třídě zahájila dlohodobý projekt „Pohádky z pařezové chaloupky“.

Pohádkové téma se prolíná různými vyučovacími předměty. Plněním úkolů děti získají postupně barevné květinky, které ve třídě vytvoří pěknou květinovou louku.
Můžete si prohlédnout fotografie z návštěvy.

Co je u nás nového?

V letošním roce se nám konečně splnil sen – zacvičit si v opravdové tělocvičně. Pohybové hry ve třídě obložené lavicemi a židličkami byly noční můrou našich učitelů. Míče nám spolehlivě sundávaly výkresy z nástěnek a květináče s pokojovkami zažívaly několikrát do roka neplánované přesazování.

Dnes máme svou tělocvičnu, kde můžeme ukázat, co v nás je. Běháme, skáčeme, šplháme, hrajeme míčové hry, soutěžíme – prostě sportujeme.

A proto chceme poděkovat našemu zřizovateli Obecnímu úřadu v Domašově za financování stavby a zvláště pak panu starostovi Tomáši Pitrochovi, který se o splnění našeho snu zasloužil. Věnoval uskutečnění této stavby hodně času a sil.

My, žáci a učitelé školy, si toho velmi vážíme a děkujeme.

Můžete si prohlédnout fotografie z hodin tělesné výchovy.


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky