ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2008/2009

Středověk

projektové vyučování ve 4. ročníku

Učivo v hodinách vlastivědy jsme zakončili projektovým dnem. S žáky 4. ročníku jsme se přenesli do doby rytířů a hrdinských činů. Děti si připravily dobové kostýmy samy nebo s maminčinou pomocí. Plnili jsme rytířské úkoly, stavěli středověké stavby a kreslili erbovní znamení. Nakonec jsme si zazpívali.
Můžete se podívat na několik fotografií.

Dopravní výchova

projekt pro žáky 4. ročníku pořádaný SVČ Rosice

Projekt probíhal v několika blocích. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, základy zdravovědy, prakticky si vyzkoušely jízdu zručnosti a nejpřínosnější pro ně byla jízda řízenou křižovatkou za přísného dozoru policistů. Po složení závěrečných zkoušek nejúspěšnější z nich dostaly Průkaz mladého cyklisty.
Můžete si prohlédnout fotografie z projektu.

Školní výlet

Tak jsme se konečně dočkali! V hlavách nám ještě doznívaly poslední tóny písniček z našeho muzikálu, když jsme vyjeli na slíbenou návštěvu hradu Karlštejn. Cestou nás však doprovázel déšť. Neustal ani při prvním zastavení v Koněpruských jeskyních. Děti však radost a očekávání neopustilo a vybaveny pláštěnkami mohly dojít až ke vchodu do tajemné jeskyně. Prohlídka byla zajímavá, výklad průvodce poutavý, na děti pak venku čekala lákadla v podobě oblíbených suvenýrů a pohlednic. Po malém občerstvení jsme pokračovali v jízdě směr Karlštejn.

Když se před námi objevily majestátní budovy hradu, déšť jako mávnutím kouzelného proutku ustal. To na nás asi myslel sám Karel IV. Děti s obdivem a pokorou procházely každé zákoutí této památky a jejich otázky nebraly konce. Občas bylo slyšet mezi dětmi úryvky textu jejich rolí. Na rozloučenou s tímto historickým klenotem jsme si na nádvoří zazpívali jednu z písní.

Pak už nás čekala jen příjemná cesta domů.

Tento krásný výlet jsme mohli uskutečnit jen díky pomoci sponzorů:

 • příspěvky diváků z představení – 8 700 Kč
 • firma Stavounie – 8 000 Kč
 • firma LANCAR (zprostředkovala paní Lenka Smutná) – 3 000 Kč
 • ZŠ Domašov (ze sběru bylin a papíru) – 5 000 Kč
 • pan Roman Hvězda

Za všechny děti naší školy moc děkujeme.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Exkurze do kravína

V závěru školního roku jsme využili pozvání pana Libora Trandy, který nám zprostředkoval prohlídku místního kravína. Žáci 2. a 3. ročníku si tak mohli doplnit poznatky z prvouky o chovu krav a výrobě mléka. Průvodcem nám byl pan ing. Široký, který dětem vše ukázal a vysvětlil. Ochotně odpovídal na všetečné dotazy malých žáčků. Děti si odnesly spoustu vědomostí a dojmů. Určitě měly doma o čem vyprávět.
Můžete se podívat na několik fotografií z exkurze.

Rozloučení páťáků

Předposlední den ve školním roce patří už tradičně našim páťákům. Se školou a s námi všemi se rozloučili svým programem. My jim přejeme, aby si na nové škole našli hodně nových kamarádů, aby měli hodně úspěchů ve školní práci a aby se jim ve škole líbilo.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Hele, lidi!

Jedno školní dopoledne jsme měli ve 3.–5. ročníku neobvyklou návštěvu. Přijely k nám lektorky z Občanského sdružení Slepíši. V programu, který byl nazván „Hele, lidi!“, nám představily zajímavou a hravou formou běžný život nevidomých lidí. Hrou jsme si prověřili své hmatové schopnosti a vyzkoušeli svůj sluch. Měli jsme možnost si přečíst Braillovo slepecké písmo.

Setkali jsme se přímo s nevidící lektorkou, která nám ukázala, jak se používá slepecká hůl a dala nám praktické rady, jak se chovat při náhodném setkání na ulici s nevidícím člověkem. Vyzkoušeli jsme si Axmanovu techniku modelování pro zdravotně postižené. Každý z nás si vymodeloval z hlíny obličej, který nám bude dnešní setkání připomínat.

Toto dopoledne bylo pro nás nejen zajímavé, ale i poučné a pomohlo nám trošku poodhalit svět lidí se zdravotním postižením.
Můžete si prohlédnout fotografie z tohoto setkání.

Den dětí

V letošním roce jsme se vydali na turistickou vycházku do krásné přírody údolím Bílého potoka. Nešli jsme jen obyčejnou procházkou. Paní učitelky pro nás připravily zajímavou hru. Každá třída hledala lístečky své barvy s různými úkoly. A každý z nás si zaznamenával odpovědi na svoji připravenou kartičku. Otázky byly z různých oblastí – z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírovědy, vlastivědy i angličtiny. Najít lístečky a překonat přírodní překážky bylo mnohdy obtížnější než vyřešení samotných úkolů (nikomu to neříkejte, ale trošku jsme si i radili…).

V závěru celé hry nás čekalo hledání třídního pokladu. Všichni jsme si na něm pochutnali. Před cestou domů jsme se občerstvili v „Osvěžovně u Čadíků“ a spokojeni, s deštěm v zádech, jsme vyrazili k domovu.
Můžete si prohlédnout fotografie z výletu.

Divadlo ke dni matek

Jedním z dárků, který jsme si pro maminky letos připravili, bylo volné zpracování filmového muzikálu „Noc na Karlštejně“. Všichni jsme se do nácviku pustili s velikou chutí a nadšením. Po necelých dvou měsících se děti mohly představit divákům. Těmi prvními byly právě jejich maminky. Jejich úsměv a někdy i slzička dojetí byla pro malé herce největší odměnou.

Poté následoval divadelní maraton. Se svou prací jsme se prezentovali v několika dalších dnech, jak v sále u Němců, tak i v sále Kulturního domu v Říčanech. Naše představení mělo možnost zhlédnout bezmála tisíc malých a velkých diváků.

Myslíme si, že jsme společně vytvořili dílo, které zůstane dlouho v paměti nás všech.

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli v realizaci divadla:

 • rodičům za pomoc při přípravě kostýmů a rekvizit
 • manželům Němcovým za umožnění nácviku a vystoupení v sále
 • obci Říčany za bezplatné propůjčení sálu kulturního domu
 • obci Domašov za uhrazení dopravy autobusem na účinkování v Říčanech
 • panu Zdeňku Havlíčkovi za osvětlování všech představení
 • panu Ing. Karlu Simajchlovi za odvoz kulis do Říčan a za sladké odměny pro děti
 • paní Miroslavě Staňkové za nádherný dort Karlštejn, na kterém si pochutnali všichni herci
 • všem divákům, kteří přispěli jakoukoliv částkou, kterou použijeme na snížení vysokých nákladů výletu na Karlštejn

Vítání jara na Šmelcovně

Po roce jsme se opět vypravili na Šmelcovnu, kde jsme svým programem přivítali jaro. Akce se velmi vydařila, účast diváků byla mimořádná a počasí odstartovalo následující krásné slunečné a teplé dny.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Výukové programy v ekologických centrech Lipka a Rozmarýnek v Brně.

Na návštěvě u babky bylinářky

Tentokrát se děti seznámily s různými druhy bylin i s jejich využitím při léčení a při přípravě pokrmů. Nejenže ochutnaly různé druhy bylinných čajů, ale vyrobily si také bylinkový olej do salátu.

Na památku si odnesly vlastoručně ušitý bylinkový pytlíček pro dobrou náladu a měsíčkovou mast na ošetření drobných poranění.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Ferda mravenec ve vodní říši

Mladším dětem byl průvodcem Ferda mravenec, který jim představil život ve vodní říši i putování kapky vody v přírodě. Děti se seznámily s neznámými vodními rostlinami, drobnými živočichy, zvláště pak se životem chrostíků.

Někteří možná poprvé mohli pozorovat drobné schránky živočichů pod mikroskopem. Zahráli si spoustu zajímavých her a vyrobili si na památku larvičku chrostíka.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Člověk a zdraví

V rámci projektového vyučování proběhl ve 2. ročníku týden na téma Člověk a zdraví. Toto téma prolínalo různými vyučovacími předměty – českým jazykem, prvoukou, výtvarnou výchovou, hudební i tělesnou výchovou.

Děti absolvovaly i další stupeň programu Zdravé zuby pro mírně pokročilé. Za splnění všech úkolů získaly pěkný diplom.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Pravěk

Projekt o pravěku se uskutečnil v rámci předmětu vlastivědy. Ráno se děti 4. ročníku převlékly a rozdělily do pravěkých tlup. Děti překvapily svými nápaditými obleky. Každá tlupa si postavila svoji jeskyni. U každé jeskyně si „založila“ oheň a děti se představily svými pravěkými jmény. Společným čtením u „ohně“ se přiblížily do času pravěku…

Potom vypracovávaly různé úkoly: vyhledávaly informace v encyklopediích, kreslily nástěnné jeskynní malby, vyráběly nádoby z „keramiky“ a šperky z hlíny, počítaly příklady a doplňovaly text s pravěkou tématikou. Tancem kolem ohně, bojovým pokřikem a pravěkou písničkou se rozloučily s projektovým dnem.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Mikulášský den ve škole

Stalo se již dobrým zvykem, že v čase svátku sv. Mikuláše neprobíhá výuka ve škole tradičně.

Paní učitelky si připravují pro děti dopoledne plné tajemna a záhadných kouzel. V atmosféře, kdy už v dětech probíhají myšlenky o blížícím se svátečním večeru, řeší zadané úkoly „od Mikuláše“. Ty jsou protkány čertovskými příklady z matematiky, úkoly z českého jazyka, angličtiny, čtení… Zpívají se čertovské písničky, děti se naučí básničku pro Mikuláše, zahrají si pohybové hry, vyrobí si některou postavičku z mikulášské trojice, vybarví si připravené obrázky.

Den uteče jako voda a v závěru se mezi dveřmi objeví sv. Mikuláš se svojí družinou. Popovídá si s dětmi, pokárá případné hříšníky a společně s anděly děti obdaruje malou sladkostí. Děti se spokojeně rozejdou do svých domovů a vyčkávají netrpělivě na opravdové večerní mikulášské nadělování.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Nákup pomůcek do tělesné výchovy

V letošním roce bylo z dobrovolných příspěvků rodičů zakoupeno několik pomůcek do tělesné výchovy. Jsme velice rádi, že se akce podařila a že budeme moci dětem zpestřit hodiny TV i některými netradičními pomůckami.

Ještě jednou chceme poděkovat všem rodičům, kteří nám – a hlavně svým dětem – takto pomohli.

Na pomůcky přispěli: manželé Macháčkovi, manželé Simajchlovi, Kuchyňkovi, Honzákovi, Valovi, Schmidovi, Pokorní, Staňkovi, Sadečtí, I. a M. Hvězdovi, Kožnarovi, Mazourovi, Barvířovi, Smutní, I. a L. Trandovi, Procházkovi, A. a J. Hvězdovi, Sojkovi, Šrámkovi, Trnkovi.

Za vybrané peníze jsme nakoupili zboží v hodnotě 13 418,- Kč.
Seznam zakoupeného nářadí a pomůcek:

Nářadíks
Over ball20 1700
Guma na cvičení40 1080
Úseč Ac02203 1320
Síť pro 10 ks míčů2 190
Švédská lavička, 3 m1 3400
Švihadlo 1,5 m10 400
Švihadlo 2 m10 400
Švihadlo 2,5 m10 450
Vario kros 21 sada3200
Kužel6 630
Tyčka JUVE3 390
Míč soft molitan2 198
Pístová hustilka1 60

Lesní škola Jezírko

Téměř po roce jsme znovu navštívili krásné prostředí Lesní školy Jezírko. Tentokrát se děti zúčastnily dvou výukových programů, které probíhaly nejen v budově, ale zčásti také v okolním lese.

Pro mladší děti byl připraven program „Mravencovo desatero“, ve kterém se děti seznámily se životem mravenců, jejich pomocníků i nepřátel a také s prostředím, ve kterém mravenci žijí. Největším zážitkem bylo pro všechny prolézání „opravdového“ mraveniště.

Pro starší děti byl připraven program v okolním lese. Vydaly se za „Tajemstvím sojčího pírka“. Dalekohledem pozorovaly „lesní zvěř“ (její obrázky), hledaly a poznávaly její pobytová znamení. Více se tak dozvěděly o lese, lesním hospodaření a myslivosti.

Tentokrát nám počasí opravdu přálo. Bylo to pro nás pěkné, slunečné a provoněné listopadové dopoledne plné poutavého vyprávění a zážitků. Naše poděkování si plně zaslouží všichni lektoři, kteří se nám po celé dopoledne věnovali.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Drakiáda

Jednoho čtvrtečního dopoledne jsme se vydali na tradiční vycházku s pouštěním draků. Děti se těšily už několik dní, ale počasí k nám nebylo příliš přívětivé. Konečně jsme se dočkali. Mezi mraky občas vykouklo i sluníčko, ale rosa na trávě se držela až do samého poledne. Vítr se taky neukázal v plné síle.

I přesto se několika vytrvalcům podařilo vyslat své draky do výše. To bylo radosti! Menší radost už měly maminky… Vraceli jsme se domů sice spokojení, ale zablácení až po kolena.
Můžete si prohlédnout fotografie.

Dramatická výchova ve 3. třídě

Jedno páteční dopoledne jsme si téma hodiny českého jazyka museli nejdříve vyluštit. Námětem pro celý vyučovací blok se stal MEDVĚD. Společně s ním jsme si procvičovali slovní druhy, psaní, kreslení a vypravování. Vychutnali jsme si rušnou atmosféru trhu i příjemnou chvilku relaxačního odpočinku.

Dvě hodiny utekly jako voda a všichni si měli o přestávce při chutné svačince o čem povídat.

Můžete se podívat na několik fotografií.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

3. třída

­Fotogalerie

4. třída

­Fotogalerie

Módní přehlídka ve 4. ročníku – děti si zpestřily výuku módní přehlídkou, oblékly se do oblečení „co dům dal“ a předvedly svou kreativitu na pomyslném molu.

V letošním školním roce nám přibyl nový předmět – vlastivěda. Učíme se číst v mapě, orientovat se v krajině. Využili jsme pěkného počasí, vypravili jsme se pozorovat okolí a určovat světové strany.

5. třída

­Fotogalerie

Žáci 5. ročníku se zapojili do projektu Podmínky života na Zemi, ve kterém zkoumali ve čtyřech skupinách tato témata: Slunce – Voda – Vzduch a Půda. Informace si zjišťovali z mnoha zdrojů, třídili je a zaznamenávali a nakonec je dalším skupinám prezentovali.


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky