ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2009/2010

Rozloučení žáků 5. ročníku

Konec roku bývá spjat s prolínajícími se okamžiky radosti a smutku. Radost z toho, že nastávají tolik očekávané letní prázdniny, smutek při loučení se spolužáky nebo kamarády. A pokud jsou to páťáci, smutek a radost jsou o to intenzivnější. Proto si i letos připravili krásný a veselý program, který nás všechny mile překvapil a pobavil. Závěrečná loučící písnička chytla všechny za srdíčko a spustila slzičky z mnoha nejen dětských očí.

Ale končit chceme vesele. Proto se podívejte na fotografie, které jsme zaznamenali na tomto pěkném vystoupení.

Ještě jednou přejeme našim páťákům, ať se jim daří v životě, na nových školách, kam budou po prázdninách nastupovat, a ať na těch pět let, která prožili na naší škole, vzpomínají s radostí.

Školní výlety

...a byl tu červen, čas školních výletů. Tentokrát jsme navštívili dvě různá místa, mladší děti Jaroměřice a okolí, starší děti půvabné okolí Lednicko-valtického areálu.

Jaroměřice

V Jaroměřicích nás přivítali na zámku veselým a zajímavým vystoupením dva kejklíři. Ukázali nám své žongléřské umění a po celou dobu nás bavili svým humorem.

Poté jsme se vydali na prohlídku zámku. Provázely nás velmi pohodové průvodkyně, ukázaly nám spoustu zajímavostí z historie a odpověděly na všechny naše zvídavé otázky.

Na nádvoří zámku jsme se zúčastnili dvou dílen. V první nás jeden z kejklířů seznámil s postupem, jak se naučit žonglovat s různými pomůckami. Všichni jsme potom měli možnost prvního tréninku pod vedením odborníka.

Ve druhé dílně jsme skládali origami. Mezi výrobky byl i pěkný parník, který zvládli složit úplně všichni. A to ještě netušili, že do hodiny se na podobné lodi ocitnou a poplují vyhlídkovou jízdou vlnami Dalešické přehrady. Bylo to pro děti pěkné překvapení.

Po plavbě na lodi jsme odjeli k rozhledně Babylon u Kramolína. Zde jsme si vyšlapali více než sto schodů, porozhlédli se po okolí z vojenského dalekohledu a odpočinuli si v pěkně upraveném prostředí pod rozhlednou.

Na cestě zpět nás už čekalo jen jedno zastavení. V Náměšti nad Oslavou si děti nakoupily dárečky z výletu a utratily poslední penízky ze svého kapesného. Domů jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni.

Můžete si prohlédnout fotografie z výletu.

Lednice

Starší skupina dětí zahájila svůj výlet prohlídkou překrásného zámku v Lednici. Zámkem nás provázelo poutavé vyprávění paní průvodkyně, ze kterého jsme si odnesli spoustu zajímavých informací.

Po procházce parkem jsme se kočáry s koňským spřežením dopravili k minaretu. Vystoupali jsme 302 schodů a prohlédli si krásu okolní krajiny. Poté na nás už čekaly lodičky, kterými jsme se plavili po řece Dyji až ke „zřícenině“ Janova hradu. A to už byla ta správná doba k obědu, tak jsme vytáhli svačinky od maminky a pustili se do jídla. Využili jsme volné chvíle a vydováděli jsme se na průlezkách, houpačkách a pořádně se proběhli a protáhli tělo.

Čas nám ještě dovolil navštívit blízký Mikulov a prohlédnout si krásné starobylé náměstí. Nakoupili jsme poslední dárečky a vydali se spokojeni domů.

Můžete si prohlédnout fotografie z výletu.

Den dětí

Policie ČR si pro naše děti připravila celé dopoledne plné zajímavostí. Děti si prohlédly vozový park a zákulisí Údržby silnic a dálnic Domašov. Zblízka sledovaly zásah hasičů – vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla a pozorovaly profesionální spolupráci zaměstnanců odtahové služby JEREX. Neméně zajímavé bylo i představení různých policejních zbraní a dokonalého vybavení policejních vozů. V průběhu celé akce se o nás pořadatelé pěkně starali, připravili pro nás výborné občerstvení a každý z žáků dostal spoustu dárečků pro pobavení i poučení.

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Šíleně smutná princezna

S blížícím se Svátkem matek se stupňovalo pracovní hemžení v naší škole. Docvičovaly se poslední dialogy, tvořily kulisy, rekvizity a došívaly se poslední součásti kostýmů. Stoupala i nervozita, zda se stihne nacvičit všechno, co jsme si stanovili. Děti se už velmi těšily, proto se den ode dne zlepšovaly a pohádka se začala „klubat“ podle našich představ. Zapojit 76 dětí nebylo jednoduché, ale každý měl svoji roli či roličku, která tvořila část mozaiky celého díla.

Přišel den „D“, kdy jsme poprvé předstoupili s hudební pohádkou „Šíleně smutná princezna“ před diváky. A byli to ti nejmilejší diváci – naše maminky. Myslíme si, že se nám podařilo zahrát pohádku tak, jak jsme si přáli, a že jsme dali maminkám k jejich svátku pěkný dárek.

O dva dny později jsme se představili veřejnosti ve večerním představení a na závěr si obě dvě alternace naposledy zahrály pro 300 dětí ze základní školy ve Velké Bíteši.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám při přípravě divadelního představení pomohli:

  • Všem rodičům, kteří nám pomohli při přípravě kostýmů a rekvizit.
  • Manželům Němcovým za možnost nácviku a vystoupení v sále „Restaurace a penzionu U Němců“, za vytápění v sále, a to bez nároku na finanční náhradu.
  • Panu Zdeňku Havlíčkovi za osvětlování všech představení.
  • Panu Simajchlovi a obecnímu úřadu za sladké odměny pro učinkující.
  • Děkujeme také všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným, ze kterého je hrazeno materiální zajištění divadelního představení (látky, rekvizity, barvy, …).
    Zbylé peníze budou použity jako odměna pro děti – návštěva filmového představení v Rosicích (doprava, vstupné).

Můžete si prohlédnout fotografie z představení.

Pozn.: další fotografie jsou k vidění na stránkách Domašova nebo obecního úřadu.

Vítání občánků

děti a publikum

Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy zúčastňují svým kulturním programem slav­nostního přivítání nových občánků naší obce.


děti recitátoři

I letos přispěli milými verši a příjemnými melodiemi lido­vých písní.


Duhová pohádka

V pondělí 22. března zhlédly děti naší školy pohádku zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. Poutavou formou byly motivovány ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k nácviku správných postojů a vzorců jednání mezi vrstevníky.

Připomenuly si, že nuda se dá zahnat zajímavou tvůrčí činností, že je třeba pomáhat druhým, být ochotní, nestarat se jenom o sebe a mít s druhým soucit.

Tato činoherní pohádka s textem dramatičky a prozaičky Daniely Fischerové provázená pěknými písničkami Richarda Mlynáře děti velmi zaujala a přivedla také k zamyšlení nad věcmi, které se někdy dějí v kolektivu třídy.

Můžete si prohlédnout několik fotografií z představení.

Anketa „Školní mléko a doplňkový sortiment“

Z podnětu školské rady proběhla v měsici březnu rodičovská anketa na téma „Školní mléko a doplňkové potravinové výrobky“. Anketa měla ověřit, nakolik rodiče našich žáků podporují účast školy v projektu „Mléko do škol“ a navazující prodej doplňkového sortimentu.

Ankety se zúčastnilo 70 z celkového počtu 75 respondentů, tj. 93,3 %.

K prodeji školního dotovaného mléka se souhlasně vyjádřilo 48 rodičů, tj. 68,6 %. S prodejem doplňkového sortimentu souhlasí 50 rodičů, tj. 71,4 %.

Z toho vyplývá, že naše škola bude projekt „Mléko do škol“ dle svých možností i nadále využívat.

Dále informujeme, že se škola zapojila do nového projektu „Ovoce do škol“ (více informací např. na zde nebo zde), ve které je dětem 4× měsíčně bezplatně distribuováno ovoce a zelenina.

Návštěva Lipky a Jezírka

Po roce jsme opět navštívili místa, která máme rádi. Zúčastnili jsme se výukových programů ve střediscích pro ekologickou výchovu na Lipce a Jezírku. Rozdělili jsme se na tři skupiny podle tříd a zapojili se do tří různých dílen.

Děti 1. a 2. ročníku se seznamovaly s obyvateli jednoho stromu, prohlédly si různé typy zvířecích obydlí a poznávaly pobytová znamení. Zaposlouchaly se do hlasů různých zvířat a zjistily, co dělají někteří živočichové v tomto zimním období. Prozkoumaly učební pomůcku Chytrý provázek, protáhly se maketou obřího mraveniště a zahrály si několik her a soutěží. Nakonec si zasázely naklíčený žalud, jehož další osud bude už v jejich rukou. Pokud se o něj budou dobře starat, vyroste jim semenáček dubu, který si na jaře mohou zasázet do přírody a pozorovat jeho další růst. Podívejte se na několik fotografií.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výukového programu Vývoj lesa, potravní vztahy a fotosyntéza. Děti si zahrály divadlo na téma „život lesa“, na chvíli si tak vyzkoušely práci herců, zvukařů, osvětlovačů i samotného režiséra a jeho pomocníků. Poutavou hrou si utřídily vědomosti o potravních vztazích a své znalosti si ověřily při počítačové hře promítané na výukový panel. V druhé části si děti na toto téma zahrály hru v přírodě. Prošly se také částí okolního lesa, kde si konkrétně ukázaly vše, o čem si v překrásných prostorách lesní školy vyprávěly. Podívejte se na několik fotografií.

Třetí ročník se zúčastnil výukové dílny na Lipce. V programu nazvaném Jak roste chléb si žáci prošli dlouhou cestu obilného semínka až po hotový chléb. Zábavnou formou si připomněli, jakým způsobem se selo a sklízelo obilí dříve a uvědomili si, kolik práce zastane v dnešní době technika. Vlastoručně si vyzkoušeli mlácení obilných klasů cepem, umleli si mouku, připravili těsto a upekli si každý svůj kousek pečiva. A zase několik fotografií.

Svět bubnů

Možná, že jste šli právě kolem, když jste uslyšeli neobvyklé zvuky nesoucí se z oken naší školy. „Copak se to děje?“, napadlo vás. Měli jste pocit, jako byste se najednou ocitli v daleké Africe či na jiných místech světa.

A právě tam nás zavedl pan Vídeňský se svou manžekou. Přivezl nám ukázat velké množství různých bubínků. Vysvětlil nám, ze které země jednotlivé bubny pocházejí, jak se jmenují, z jakého materiálu jsou vyrobeny. A samozřejmě nám ukázal, jak a při jaké příležitosti se na ně hraje. Zatancovali jsme si jako břišní tanečnice z Turecka, poslechli jsme si doprovod irského tance, ukolébavku pro indického chlapečka či bubnování při ohlašování nebezpečí v Africe.

Moc nás bubnování zaujalo a měli jsme velikou radost, když jsme si je mohli vyzkoušet i my.

Nacvičili jsme dynamiku bubnování, zahráli jsme na rytmickou ozvěnu, doprovodili jsme známé písničky. Vůbec to nebylo těžké a brzy se z nás stala dokonalá kapela. Podívejte se, jak nás to bavilo.

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

světýlka na stromě

Opět po roce přišel čas, ve kterém jsme se jak v rodinách, tak i ve škole začali připravovat na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce.

Prvním krůčkem bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, na které jsme si připravili program plný písniček a básniček. Závěrečným pásmem koled jsme snad všem, kteří si udělali čas a přišli se podívat, předali sváteční náladu do nastávajícího adventního času.

světýlka na stromě

Školou chodil Mikuláš

Už se stalo tradicí, že se před svátkem sv. Mikuláše oblékne škola do tajemného hávu nebe a pekla a nastane ten pravý mikulášsko-čertovský rej. Nelenošíme, úkolů máme až až, ale tentokrát je připravuje Mikuláš. Ani čerti nezahálejí. Mají pro děti nachystané pěkně zapeklité úkoly!

čerti

Čtení, psaní, počítání,
stříhání a malování.
Zpívání a cvičení,
až jsme z toho zničení.

Odměnou nám ale bude
plný košík sladkostí,
který anděl přinese nám
s Mikulášem s radostí.

Na lenochy, na zlobivce
přijdou čerti smradlaví,
pohrozí jim, ušpiní je,
do pekla je vypraví.

Mikuláš však přimluví se,
anděl čerty zažene,
za básničku, za písničku,
všechny hříchy smažeme.

A tak celé dopoledne uteklo „pekelně“ rychle a jak se nám líbilo, poznáte sami z těchto fotografií.

Turistická vycházka s drakiádou

V pátek 9. října jsme využili pěkného počasí a vyšlápli jsme si do přírody. Trasu vycházky jsme si museli nejdříve vyčíst z vyznačené letecké mapy. Chvíli nám trvalo, než jsme se v mapě zorientovali, ale nakonec se podařilo. Za správné řešení jsme dostali „žolíka“, kterého jsme v případě potřeby mohli využít k řešení dalšího úkolu, který nás teprve čekal.

Prošli jsme se krásnou podzimní přírodou po nově zbudovaných cyklostezkách v Říčkách, které nás zavedly až k rybníku „Splávku“, o kterém mnozí ještě ani nevěděli. Zde jsme pozorovali nejen krásně zbarvené stromy, ale i rybník, na kterém bylo možno spatřit vodní ptactvo i nad hladinu vyskakující ryby.

Chvilka odpočinku nás čekala u rybníku „Bahňák“, kde jsme z batůžku vyndali od maminek připravené svačinky a pěkně jsme si pochutnali.

Po svačině jsme měli za úkol vyluštit zprávu. Museli jsme zapojit nejen hlavu, ale také nohy. Některým z nás přišel vhod i „žolík“, kterého jsme si pečlivě opatrovali. Nakonec se všem podařilo říkanku „Je to pták, je to drak, vyletíme do oblak!“ vyluštit a za odměnu si každá třída mohla najít ukrytý poklad. Jaké překvapení, když po otevření na děti vykoukl krásný barevný drak.

A co s ním? To už jsme si věděli rady. Tentokrát nám počasí přálo a tak jsme si všichni pouštění draků užili. Ani se nám domů nechtělo.

Můžete si prohlédnout fotografie z akce.

Dravci

V pondělí 21. září jsme prožili jeden z posledních krásných slunečných dní letošního babího léta s ochranáři dravých ptáků ze společnosti Seiferos. Děti měly možnost dozvědět se z poutavého výkladu hodně zajímavostí o jednotlivích dravcích, z bezprostřední blízkosti si je mohly prohlédnout a některé dokonce i pohladit.

Ti, kteří byli hodně pozorní a dokázali nejrychleji odpovědět na záludné otázky, mohli přivolat dravce na ruku. Děti se dozvěděly, jak pracuje záchranná stanice a kam se obrátit v případě, když najdou v přírodě zraněného dravce.

Můžete si prohlédnout fotografie z naší návštěvy.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

3. třída

­Fotogalerie

4. třída

­Fotogalerie

Dramatická výchova v hodině čtení.

5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky