ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2010/2011

Rozloučení s páťáky

Konec školního roku přináší i loučení s páťáky. Ti si pro nás připravili zábavný program s hádankami, kouzlením i tancem. Na závěr rozvezli „vláčkem“ všechny děti do tříd a vyjeli tak vstříc novým zážitkům v nové škole (viz fotografie).

Přejme jim hodně úspěchů!

Školní výlety

Cílem letošních školních výletů byly zoologické zahrady.

Starší žáci navštívili krásnou ZOO Lešná, kde si navíc prohlédli i zdejší zámeček.

Mladší žáci se prošli zajímavým Zooparkem ve Vyškově a speciálním vláčkem dojeli do hluboké historie mezi dinosaury. V místním Dinoparku zhlédli 3D film o této tématice a na příjemné procházce pod „pravěkými“ stromy se potkávali s různými praještěry, z nichž někteří se také pohybovali (viz fotografie).

Fotbalový turnaj

Fotbalová družstva Základní školy Domašov se zúčastnila v tomto roce, jako již tradičně, turnaje škol McDonald's cup 2011.

Turnaj se hrál v Zastávce u Brna. Okrskové kolo kategorie B (starší) se konalo dne 13. 4. 2011 za účasti ZŠ Domašov, ZŠ Zbraslav, ZŠ Rosice, ZŠ Zastávka, ZŠ Střelice, ZŠ Zbýšov a ZŠ Ostrovačice. V těžké konkurenci starších žáků skončili naši na 5. místě, když ve skupině vybojovali vítězství 2:0 na týmem Zbraslavi.

V kategorii A (mladší žáci) se naši borci již vyrovnali těm nejlepším. V okrskovém kole dne 19. 4. 2011 za účasti ZŠ Zastávka, ZŠ Zbýšov, ZŠ Zbraslav, ZŠ Oslavany, ZŠ Neslovice, ZŠ Střelice a ZŠ Domašov, porazili Zbýšov, Oslavany a Neslovice. V semifinále vyhráli nad Střelicemi 4:0 a postoupili do finále, kde smolně prohráli na penalty s družstvem Rosic, a skončili na krásném 2. místě.

Mladší žáci tak postoupili do okresního finále skupiny A (29. 4. 2011, opět v Zastávce) za účasti ZŠ Domašov, ZŠ Rosice, ZŠ Žabčice, ZŠ Bílovice a ZŠ Kuřim. Ve skupině porazili Rosice 2:1 a Žabčice 4:0, prohráli se ZŠ Kuřim 0:2 a s budoucím vítězem ZŠ Bílovice 0:2. Po započtení všech výsledků do tabulky naši borci skončili v této těžké konkurenci daleko větších škol na neuvěřitelném druhém místě.

Všem fotbalistům, kteří se zúčastnili tohoto turnaje, patří velký dík a uznání za skvělou reprezentaci své školy. Rovněž patří dík panu Vězdovi a panu Kozlovi – trenérům přípravky Domašov – za celoroční práci s mladými hráči a také za účast, vedení a dopravu týmu na tuto akci i v době vlastního volna.

(K. Jobánek)

Můžete si prohlédnout fotografie.

Návštěva na statku

Ke konci školního roku jsme přijali pozvání Lukáška Prokeše a navštívili jsme jejich hospodářství. Děti si mohly na vlastní oči prohlédnout užitková zvířata. Některé je poprvé viděly v životní velikosti. Pan Prokeš s ochotou odpovídal na všetečné otázky druháčků. Dokonce jsme ochutnali čerstvě nadojené mléko.
Děkujeme manželům Prokešovým za tuto zajímavou exkurzi.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Jak se pes skamarádil s člověkem

(dramatizace v hodině čtení ve 3. ročníku)

V jedné z hodin čtení jsme se v čítance věnovali čtení v rolích. Příběh děti zaujal natolik, že si ho samy chtěly zahrát. Ve výtvarné výchově si vyrobily masky jednotlivých zvířátek, namalovali si potřebné rekvizity a příběh procvičovaly.

Nyní přišel čas představit se ostatním kamarádům z jiných tříd. S radostí se svých rolí ujaly a předvedly pohádku, kterou příjemně zpestřily ostatním zbývající předprázdninové dny.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Vítání jara

I v letošním roce jsme úspěšně přivítali na Šmelcovně jaro.

Můžete si prohlédnout fotografie, které nám poskytl pan Ing. arch. Vladimír Včelák.

Slavnost Slabikáře

Konec školního roku se rychle přiblížil. Pro nás děti v první třídě to byl velmi důležitý školní rok. Vždyť byl první!

Naučily jsme se spoustu nových věcí – počítat do 20, psát všechna písmenka a číst pěkná slovíčka. Téměř celým rokem nás při této cestě doprovázel i náš kamarád Slabikář. Chtěly jsme se mu nějak odvděčit a tak jsme mu přiravily slavnost.

Zopakovaly jsme si všechno, co jsme se za celou tu dobu naučily. Písmenkové básničky, říkanky, písničky, pohybové hry a přidaly jsme i jazykolamy. Nakonec jsme si ve Slabikáři všichni pěkně nahlas přečetli poslední stránku.

Přišel za námi i král Písmenkova, který nám přinesl sladký zlatý klíč do království pohádek. Popřál nám hodně krásných zážitků při čtení našich prvních knížek a příběhů.

Na závěr jsme si pochutnali na „zlatém klíči“ a rozloučili jsme se se Slabikářem – Děkujeme ti Slabikáři, naučil jsi nás číst!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Povídej si se mnou, mami…

Tato slova byla hlavním mottem letošního vystoupení dětí k Svátku matek.

Snad všichni, kteří jsme už odrostli dětskému věku, vzpomínáme na tu krásnou chvíli, kdy si naše maminka přisedla večer k postýlce a odpovídala na nekonečně mnoho všetečných otázek. Jak rádi jsme poslouchali její pohádky.

Děti nám tuto chvíli připomněly nejen milými rozhovory, ale také pěknými scénkami, tanečky a písničkami, které patřily v tento slavnostní den jejich maminkám.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě kostýmů pro děti. Zvláště chceme poděkovat:

 • paní Dáše Trnkové za ušití sukýnek pro nejmenší myšky
 • paní Sochorové a paní Beranové za vyrobení oušek pro myšky
 • paní Kozlové za ušití oušek pro kočičky

Dále děkujeme:

 • panu Zdeňku Havlíčkovi za osvětlení představení
 • OÚ v Domašově za sladkosti pro děti

Recitační soutěž

Začátek března byl ve znamení literárního svátku. Zaměřili jsme se na recitaci, tentokrát na téma „Básničky z přírody“. Připomněli jsme si, jakou krásou nás příroda obklopuje, a také jsme si uvědomili, jak důležité je přírodě pomáhat a chránit ji.

Vyvrcholením naší snahy byla soutěž v recitaci. Z postupujících žáků z třídních kol byly vytvořeny dvě kategorie soutěžících, kteří připravené básně přednesli ve školním kole před zraky diváků a přísného, ale spravedlivého hodnocení odborné poroty. V letošním roce se role porotkyň ujala paní učitelka Ludmila Franzová, paní Marie Mikulášková a paní Květoslava Mazourová, které mají blízký vztah k poezii a pozváním byly velmi potěšeny. Všechny děti se snažily přednést tu „svoji“ básničku co nejlépe, zasloužily si velkou pochvalu, ale zvítězit mohli jen ti nejúspěšnější.

V tomto roce se nejlépe umístili tito žáci:

 1. kategorie:
  • 1. místo: Jindřich Halabala (2. ročník)
  • 2. místo: Martin Tranda (1. ročník)
  • 3. místo: Chiara Zreika (2. ročník)
  • Čestné uznání: Lukáš Prokeš (2. ročník)
 2. kategorie:
  • 1. místo: Pavel Pokorný (5. ročník)
  • 2. místo: Michal Rejda (5. ročník)
  • 3. místo: Denisa Wasserbauerová (5. ročník)
  • Čestné uznání: Monika Plaisnerová (5. ročník)

Vítězové dostali diplomy a knižní odměny. Také ostatní děti si odnesly malou upomínku na tuto soutěž a nás velmi potěšilo, když nám při loučení řekly, že se už teď těší na další ročník.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Dopravní výchova

Projekt Dopravní výchova je pořádán SVČ v Rosicích společně s Policií ČR. Absolvují ho povinně v rámci školního vzdělávání žáci 4. ročníku.

V první části si děti zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu a povinnou výbavu jízdního kola a cyklisty.

Druhá část byla rozšířena o základy poskytnutí první pomoci a řešení dopravních situací na křižovatkách.

Třetí část čeká žáky v červnu. V závěru celého projektu budou mimo jiné uplatňovat své teoretické znalosti na dopravním hřišti za přísného dohledu policistů.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den Země

Letošní „Den Země“ jsme oslavili návštěvou zábavného, ale hlavně poučného programu v Ivančicích.

V pořadu „Jak se zachraňuje Země“ nás dva milí klauni seznámili s problémy, které naši planetu trápí, a připomněli, jak k jejímu ozdravění může přispět každý z nás.

Cestou zpět jsme se zastavili u Menšíkovy rozhledny na Hlíně, na kterou vystoupali postupně všechny děti. I ty méně odvážné nakonec překonaly své obavy a odměnou jim byl pěkný výhled do okolí.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Zápis do 1. třídy

A už je tu opět čas, kdy se malí předškoláci chodí zapsat do školy jako budoucí prvňáčci. V letošním roce na ně čekaly známé postavičky z večerníčků – Maková panenka a motýl Emanuel, Zlatovláska nebo Červená karkulka. Každá z nich měla pro děti přichystané úkoly. A jak se zdálo, úkoly nebyly pro naše školáčky vůbec obtížné. Na všechny celé odpoledne dohlížel sám Večerníček. Na závěr se s dětmi rozloučil pěkným upomínkovým listem a na památku přidal i malý dárek.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Plavání

Dne 1. 11. 2010 jsme zahájili dvacetihodinový kurz plavání v nově zrekon­struovaném areálu v Kuřimi. Jezdíme každé pondělí, kdy děti absolvují dvě hodiny výcviku. Při první lekci instruktorky plavání rozdělily žáky do pěti družstev podle jejich plavecké zdatnosti. Využívají zajímavé pomůcky, které jim usnadňují dosáhnout prvních úspěchů. Dětem se tato aktivita líbí, jsou spokojené a mají radost z každého svého pokroku (viz foto).

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří přispěli svými sponzorskými dary ke úhradě vysokých nákladů na tento kurz. Za finanční příspěvky děkujeme obecním úřadům v Domašově, Říčkách, Rudce, Javůrku a Litostrovu, dále děkujeme za finanční dary, které našim žákům poskytli pan Ing. Karel Simajchl, pan MUDr. Marwan Zreika a pan Ing. Jindřich Halabala.

Mikuláš ve škole

Stejně jako v minulých letech navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Děti prožily svůj projektový den plněním úkolů, které pro ně paní učitelky připravily.

Strávili jsme všichni příjemné dopoledne, které bylo umocněno blížícími se vánočními svátky a sněhovou nadílkou za okny naší školy.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Adventní čas v Brně

V předvánočním čase jsme prožili pěkné dopoledne v katedrále Petra a Pavla v Brně. Příjemná průvodkyně nám v kryptě katedrály přiblížila příběh malého Ježíška, prohlédli jsme si spoustu fotografií z Betléma, fotografie uměleckých děl s vánoční tematikou a také jsme si prohlédli výstavu betlémů řezbáře Tomáše Štolby. Měli jsme možnost projít prostorami katedrály, seznámit se s významem adventních věnců, které zde byly vystaveny. Nakonec jsme se s Petrovem rozloučili výšlapem 132 schodů na věž, ze které jsme viděli centrum města v celé své zimní parádě.

Potom jsme si udělali malou zastávku u symbolu Brna – brněnského draka a pak už následoval přesun na náměstí Svobody, kde jsme si prohlédli vánoční tržiště se spoustou lákadel. Dětem se nejvíce líbil vyřezávaný betlém a mini zoo s oslíkem, kozlem a ovečkou. Nakonec si každý zazvonil na vánoční zvonec a naší výpravy byl konec.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Pipi Dlouhá punčocha

(projektové vyučování ve 3. ročníku)

Děti 3. ročníku se téměř detektivním způsobem seznámily s oblíbenou představitelkou známé knihy švédské spisovatelky Astrid Lingrenové. Hrou získaly potřebné indicie k odhalení majitelky „ztraceného batohu“ – Pipi Dlouhé punčochy. Dokázaly ji popsat podle zkušeností, které některé z dětí měly buď z knihy nebo seriálu, popř. známého filmu. Měly možnost Pipi dotvořit podle nabídnutých rekvizit a za pomoci učitelky shrnout její vlastnosti, způsob života, seznámily se se všemi jejími kamarády a nejznámějšími příhodami. Na vyprávění se podílely i některé z dětí. Součástí projektu bylo seznámení s autorkou této knihy, s jejím životem a dalšími jejími díly pro děti. Nechyběla ani písnička z filmu, kterou se všichni učili, slohová práce na téma Pipi Dlouhá punčocha a vlastní promítání filmu.

Dvoudenní literární projekt inspiroval některé děti k přečtení této známé dětské knihy.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Kaštánkový den

(podzimní projektový den v 1. třídě)

Po pěkné vycházce do podzimní přírody jsme se podzimní tématice dále věnovali v projektovém vyučování, tentokrát na téma „Kaštánkový den“. Děti v něm uplatnily vědomosti získané na vycházce a plnily úkoly, za které po splnění získaly kaštánek. Kaštany byly nejen motivací, ale i pracovní pomůckou v jednotlivých blocích. V závěru celého dopoledne se děti vcítily do role malého kaštánka a zahrály si každý svůj příběh. Nakonec jsme se rozloučili společným povídáním a zhodnocením dnešní vydařené práce.

Můžete si prohlédnout fotografie.

O veliké řepě

(dramatizace ve 2. ročníku)

Společnou výuku jsme zpestřili dramatickou výchovou. Z pohádkového pytlíčku jsme vytáhli příběh O veliké řepě. Pohádku jsme převyprávěli, poskládali, přečetli a zveršovanou zahráli. Vyzkoušeli jsme si doplnit chybějící slova v textu veršované pohádky a na závěr jsme si vymalovali pěkný obrázek.

Můžete si prohlédnout fotografie v okénku do 2. třídy.

Podzimní turistická vycházka

Využili jsme možná posledního pěkného zářijového počasí a vypravili jsme se na vycházku. Pozorovali jsme přírodu měnící se do podzimních barev a také jsme se snažili vyluštit osm záludných hádanek. Týmová spolupráce v jednotlivých třídách nás dovedla k vítěznému konci.

Na závěr jsme každý podle svých sil oběhli rybník Bahňák a s písničkou jsme se vraceli zpět do školy.

Můžete si prohlédnout fotografie z vycházky.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

Od písmenka k pohádce

Ač se zdá půl roku krátká doba, naši prvňáčci už urazili velký kus cesty. Od prvních písmenek přes slabiky, první slova a věty se dopracovali až k prvním pohádkám. S pýchou a radostí, si je ve slabikáři nejdříve přečetli, a potom si je zkusili i zahrát. Nejdříve to byla pohádka O veliké řepě a o pár týdnů později i pohádka O budce. A teď už se všichni těší, až si vezmou do ruky svou první pohádkovou knížku.

Malí kuchaříci

Naši malí kuchaříci si zkusili připravit zdravou svačinku či přesnídávku. Čistili, krájeli, strouhali, míchali a práce jim šla pěkně od ruky. Výsledek nejenže krásně vypadal, ale i výborně chutnal.

2. třída

­Fotogalerie

Dramatická výchova – O veliké řepě.

O dvanácti měsíčkách

Pohádkové příběhy vždy děti přitahují, a tak jsme se pokusili tuto pěknou pohádku zahrát. Maminky dětem vyrobily velice pěkné kostýmy a mohli jsme začít. Děti dramatizace velice zaujala a s velkou chutí tuto pohádku zahrály i pro svoje kamarády z jiných tříd.

Fotografie si můžete prohlédnout v samostatném okénku.

Pohádky z mechu a kapradí

V letošním školním roce nás provází dvě pohádkové postavičky a to Křemílek a Vochomůrka. Každý týden si společně přečteme kapitolu z této kouzelné knihy a společně plníme úkoly, které si pro nás tito skřítkové připravili.

3. třída

­Fotogalerie

Vycházka s orientací v krajině

V hodině prvouky se děti učily orientovat v krajině, seznámily se s mapou, kompasem a buzolou. Dověděly se zajímavosti o práci s GPS a po pečlivé teoretické přípravě se vydaly na vycházku do přírody. Tam si prakticky vyzkoušely své znalosti a na závěr si na zadaných souřadnicích pomocí GPS našly svůj poklad.

4. třída

­Fotogalerie

5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky