ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2011/2012

Rozloučení s letošními páťáky

Stalo se už tradicí, že si koncem roku páťáci ve volných chvilkách připravují program na závěrečné společné vystoupení pro mladší spolužáky a učitele. Semknou se v jeden celek, každý se zaslouží o některý z bodů programu a důstojně se rozloučí se vším a všemi, co je spojovalo s naší školou.

Bývá to loučení zprvu veselé, ale v závěru, kdy si někteří uvědomují, že tak očekávané prázdniny jsou už opravdu tady a končí jedna z etap jejich života, ukápne mnohdy nejedna slzička.

My všichni našim páťákům přejeme do dalších školních let hodně úspěchů a radosti z učení, nové kamarády a krásné zasloužené prázdniny.

Něco z toho všecho jsme zachytili na fotografiích.

Mladý cyklista

Žáci 4. ročníku v červnu zakončili závěrečnými zkouškami celoroční projekt „Mladý cyklista“, který vznikl ve spolupráci s Policií ČR, ČSČK a SVČ Rosice. Během roku děti prošly různými akcemi zaměřenými na výuku dopravních předpisů s praktickými cvičeními na dopravním hřišti, vyzkoušely si jízdu zručnosti, seznámily se se základy první předlékařské pomoci.

V závěrečných testech, jízdě zručnosti a v jízdě v běžném provozu v rosických ulicích naši žáci obstáli mezi ostatními školami na jedničku a zasloužili si pochvalu. Nejúspěšnější žáci získali „Průkaz cyklisty“.

Doufáme, že svoje znalosti využijí v praxi v opravdovém provozu a budou se bezpečně pohybovat nejen jako cyklisté, ale hlavně jako chodci.

Několik fotografií z projektu.

Školní výlety

Návštěva starobylého horního města Jihlava

Letošnímu výletu předcházel nápad, který se zrodil ve čtvrté třídě. Vytvořili jsme dotazník a třídní hlasování, které ukázalo, jaký druh výletu by si děti zvolily, kdyby si mohly samy vybrat. Původně naplánovaná návštěva některého ze zámků byla tímto zrušena, protože výsledek vyšel úplně jinak.

Děti si vybíraly tři z deseti možností a bodovaly je jedním, dvěma nebo třemi body. Na celé čáře 100% zvítězila návštěva některé ze ZOO, druhé místo obsadila prohlídka jeskyně, na třetím místě skončila procházka historickým městem. Paní učitelku překvapila častá volba turistických výšlapů třeba v horách a malý zájem o prohlídky hradů a zámků. Naplánovala tedy nám a páťákům výlet ušitý přímo na míru, jen místo jeskyně to bylo jihlavské podzemí s dávnou historií a záhadným úkazem světélkující chodby.

Historické centrum Jihlavy jsme si společně prošli a prohlédli si spoustu vzácných staveb. Nejvíce na nás zapůsobil svojí majestátností kostel sv. Jakuba staršího a v jeho blízkosti nádherný památný buk. Uvědomili jsme si, co všechno z historie Jihlavy musel zažít. Paní učitelka nám řekla hodně informací o tom, jak se Jihlava od svého založení rozrůstala, co se zde těžilo, jaké události a katastrofy město zasáhly. A na vlastní oči jsme viděli, jak vypadá město teď. Procházkou po hradbách města jsme se s centrem Jihlavy rozloučili.

Třetí a tolik očekávanou součástí výletu byla prohlídka jihlavské ZOO, kde jsme se nejen potěšili s exotickými zvířátky, ale také jsme se vyřádili na dětském hřišti s úžasným tobogánem.

Unaveni, plni zážitků, s batůžky skrývajícími dárky pro naše nejbližší, jsme se pak vydali na cestu domů.

Několik fotografií z výletu.

Návštěva u paní hraběnky

Žáci prvního, druhého a třetího ročníku se vypravili na návštěvu do zámku v Miloticích. Než byli hraběnkou přijati v jejích komnatách, převlékli se do krásných barokních šatů. Poté si vyslechli poučení, jak se mají u paní hraběnky chovat a pohybovat se po zámku. Potom nás již očekávala zámecká paní, která nás provedla svými komnatami a všichni jsme se tak přenesli o několik století zpět.

Vyprávěla nám o svém životě, o svých dětech a rodině, zálibách i úskalích, která tato doba přináší. Učila nás i dvorní etiketě. Poté následoval společenský tanec princezen doprovázený živou hudbou. Došlo i na šermířský souboj malých šlechticů. Na závěr jsme se s paní hraběnkou podle dvorních pravidel rozloučili poklonou, čímž jsme jí vyjádřili úctu a projevili poděkování za její vlídné přijetí. Ač neradi, opouštěli jsme tyto krásné místnosti a odložením dobového oblečení jsme se vrátili do reality dnešních dnů.

Z Milotic jsme odjeli do ZOO v Hodoníně, kde jsme se mohli podívat na spoustu zajímavých zvířat. Asi nejvíc nás zaujal odpočívající lev a lvice, kteří se v tom parném odpoledni chladili ve stínu. Několika dětem, které v tomto horku neodpočívaly a udělaly několik dalších desítek kroků na terasu pavilonu, se naskytl krásný pohled nejen na celý areál zoologické zahrady, ale hlavně mohly zblízka spatřit překrásně zbarveného páva. Hned se jim vybavilo vše, co jsme si o něm v hodinách českého jazyka nedávno povídali a přečetli.

Závěrečné skotačení na dětském hřišti bylo pro všechny příjemným zakončením tohoto mimořádně povedeného školního výletu.

A všechno jsme to pro naše čtenáře i vyfotografovali.

Výukové programy v Centrech pro ekologickou výchovu.

Výukové centrum Jezírko

První a druhá třída se zúčastnila programu nazvaném „Barvy přírody“. Děti se učily vnímat barevnost přírody, poznávaly její barevné proměny a ochranná zbarvení živočichů. Součástí programu byla i praktická tvořivá část, ve které si děti pomocí barevného písku a vlastní fantazie dotvořily svého motýla. Získané znalosti si ověřily při společných hrách.

Největším zážitkem bylo pro všechny setkání s drobnými strašilkami, které si děti mohly vzít i na ruku a prohlédnout si je tak zblízka.

Žáci čtvrté a páté třídy se vypravili mezi „Společenstvo průsvitných křídel“. Prostřednictvím tohoto programu pronikly děti do tajemství dokonalé organizace života a dělby práce včel a mravenců. Měly možnost si pod mikroskopem prohlédnout stavbu těla různého drobného hmyzu, což bylo pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Na závěr děti ochutnaly včelí produkty a prozkoumaly model mraveniště.

Výukové centrum Lipka

Žáci třetího ročníku využili nabídky programu nazvaném „Jak roste chléb“. Děti měly možnost se seznámit s cestou zrníčka obilí z pole až na náš stůl. Naučily se rozeznávat druhy obilí a měly možnost zhlédnout poučný film z prostředí pekárny, kde viděly pracnou výrobu chleba. Také si vlastnoručně vyzkoušely mlácení obilí, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chutných chlebánků. Domů si odnesly nejen vlastnoruční výrobek, ale i recept na domácí chléb.

Den dětí

Blížil se 1. červen, Den dětí, a my jsme stále nechtěli prozradit cíl letošní vycházky. Půjdeme zase na Šmelcovnu? Půjdeme na Bahňák? Půjdeme na dálniční? Takto se děti snažily prolomit tajemství slíbeného překvapení. Nepodařilo se jim to.

Plni očekávání se řadili před školou. Všichni vzhlíželi k obloze a pomyslně odháněli deštivé mraky, které si naštěstí už v noci vybraly svou moc. Vybaveni pláštěnkami jsme vyrazili směrem k Říčkám. Zde jsme odbočili a sešli do Chroustovského údolí, kde byly některé děti poprvé. Cestou jsme pozorovali přírodu – stromy, květiny, měli jsme štěstí „potkat“ různé živočichy a zahlédnout i jiné zajímavosti (studánku, mraveniště, datlem vyklovaný kmen stromu). V místě, kde se setkávají cesty vedoucí z Chroustovského a Mariánského údolí, jsme odbočili směrem na Okrouhlík. Místo, kde žije rodina Markova, jejichž velkou láskou jsou zvířata.

Přijali jsme jejich pozvání (nebo jinak – pozvali jsme se tak trochu sami), abychom si mohli prohlédnout jejich daňky, muflony, holandské kozičky, bažanty, divoké králíky i šlechtěné kaliforňáky i husy. Pan Marek nám o všech zvířátkách řekl hodně zajímavých informací. Není to ovšem všechno, co jsme mohli v tomto malebném zákoutí obehnaném lesem vidět. Čekali na nás ve svých výbězích shetlandští poníci z hřebčína Markes. Provedla nás tudy, popovídala nám a na všechny otázky s trpělivostí odpověděla paní Renata Marková.

Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o chovu těchto vzácných skotských poníků, pohladili jsme si je a mohli vidět i třítýdenní hříbátko poskakující kolem své maminky. Závěrem celého dopoledne byla i hostina, kterou pro nás Markovi připravili, udírnou provoněné uzeniny (výborné!) a samozřejmě sladkost na závěr. Pak už nás čekal jen pohodlný odvoz autobusem zpět do školy.

Myslíme si, že pro všechny byl tento den velkým zážitkem, na který se nezapomíná.

Ještě jednou děkujeme rodině pana Jiřího Marka za milé přijetí a za všechno, co pro naše děti ve svém volnu udělali.

A samozřejmě několik fotografií…

Hurá do pohádky…

Jaro už nám pěkně pokročilo (určitě to bylo našim pěkným přivítáním na Šmelcovně) a nastal čas, abychom se „zakousli“ do další práce. Byla to příprava programu ke Dni matek.

Letos jsme chtěli překvapit nastudováním pohádky Princové jsou na draka. Radost a chuť do práce byla veliká. A tak jsme se do toho s vervou pustili. Paní učitelky psaly role na tělo, paní vychovatelka malovala kulisy a děti se pilně učily své role. To bylo ruchu, legrace i povinností! Ale každý den jsme se dostávali ve své práci dál a dál. A z malých divadelních etud se vyklubala zanedlouho celá pohádka.

Ale ještě nám něco chybí! Co by to bylo za divadlo, kdybychom neměli pěkné kostýmy. A tak jsme se pustili do shánění. Paní učitelky vydolovaly nějaké poklady z půdy, něco nám ušily a něco nakoupily. Hodně nám pomohla paní Trnková, která ušila kostýmy pro zedníky a družinu velvyslance. O zbytek se postaraly i některé maminky, které svým malým hercům oblečení nachystaly nebo doladily.

A teď už nezbývalo, než se těšit na to, až se se svým divadlem přestavíme maminkám. Všechna ta práce, shánění a píle stála za to. V neděli nám za naše snažení do úplného ticha zatleskal celý sál. Byl to pro nás velký zážitek. V pondělí jsme svým vystoupením potěšili děti z Velké Bíteše i z MŠ Rudky a Domašova. A před sebou jsme měli už jen poslední velké středeční vystoupení pro všechny, kteří mají rádi naše divadlo. I tentokrát byl pro nás odměnou velký potlesk v celém sále.

Co napsat na závěr? Určitě to, že naši malí „velcí“ herci byli úžasní, krásní a byla na nich vidět radost ze společné práce. A ač již unaveni, jejich zpěv na závěr byl učitě pěknou tečkou za tímto pro všechny náročným, ale i tvořivým a radostným obdobím.

Několik fotografií k nahlédnutí.

Ohlédnutí za Vítáním jara na Šmelcovně 2012

Letošní „vítání“ můžeme nazvat historicky nejteplejším, co pamatujeme. Vždycky bojujeme s chladem, větrem, deštěm nebo dokonce i se sněhem, jeden ročník se dokonce z důvodu velkého množství sněhu vůbec nekonal.

O to příjemnější bylo letos prožít třetí březnovou neděli právě v údolí Bílého potoka, na Šmelcovně. Sešla se zde spousta turistů, kteří si mohli vyslechnout náš připravený program, občerstvit se v Osvěžovně u Čadíků, pobavit se na atrakcemi zapněné louce, popřípadě si jen tak prostřít deku a nechat se nahřívat teplými jarní mi paprsky.

Koho ještě nebolely nohy z první jarní vycházky, mohl pokračovat po nebo proti proudu potoka a pozorovat krásně se probouzející přírodu. Tento pěkný den si naši účast venku opravdu zasloužil (viz několik fotografií z programu).

Vycházka za zvířátky

Konečně nám napadl sníh. Tak dlouho jsme na něj celou zimu čekali. Nastaly nám zimní radovánky od koulování, stavění sněhuláků až po zimní sporty. Jenže je zde i druhá stránka – my se radujeme, zvířátka strádají. A tak jsme se rozhodli připravit si spoustu dobrot, které jsme do leza zanesli. Doufáme, že si je zvířátka najdou a pochutnají si na nich.

A když už jsme v lese byli, využili jsme čerstvě zasypanou bílou louku k různý hrám. Jako sněhuláci jsme se pak vraceli zpět do školy.

Několik fotografií z výletu.

Matematický klokan

klokan - logo soutěže

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní téměř tři miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Zúčastňují se děti základních a středních škol v různých kategoriích.

I žáci naší školy se této soutěže pravidelně účastní.

V letošním roce soutěžilo v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník ZŠ) a Klokánek (4. a 5. ročník ZŠ) celkem 52 žáků. Nejúspěšnější v počítání problémových úloh byli tito žáci:

Kategorie CVRČEK

  1. Lukáš PROKEŠ (3. roč.)
  2. Martin TRANDA (2. roč.)
  3. Alena SOCHOROVÁ (2. roč.)

Kategorie KLOKÁNEK

  1. Jindřich HALABALA (3. roč., M-4.roč.)
  2. Ondřej VALA (4. roč.)
  3. Leona POKORNÁ (4. roč.)

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Pravěk

(týdenní projekt)

„Poznávání dějepisu svého národa je nejkrásnější částí vzdělání.“

Napsal J. A. Komenský před více než 350 lety.

My jsme se s žáky 4. ročníku přesunuli zpět do pravěku.

Nejdříve jsme si o něm povídali, prohlíželi obrázky i pravěké předměty, sledovali filmy o pravěku a pracovali na interaktivní tabuli s programem zaměřeným na tuto tematiku. Četli jsme si úryvky z knihy Lovci mamutů, poslouchali jsme dramatizaci knihy z CD.

Poté jsme si vyrobili „kostěné“ náhrdelníky, které jsme později použili k doplnění kostýmů. Vyzkoušeli jsme si také nakreslit jeskynní malby. Vžili jsme se do role archeologů a z nalezených střepů jsme sestavili původní pravěké nádoby. Ty jsme se pak pokusili nakreslit.

Nejvíce jsme se těšili, až se převlečeme do předem připravených kostýmů a vybavíme se rekvizitami. Rozdělili jsme se do tlup, vyluštili název své tlupy a zvolili jsme si vlastní pravěká jména, pokřik a role v tlupě.

Nejdříve proběhla „módní přehlídka“. Poté si každá tlupa vylosovala úkol se scénkou, kterou pantomimicky předvedla, a dala tak možnost dalším tlupám hádat, jaký výjev z pravěkého života se právě odehrál.

Další úkol, který nás čekal, bylo vymyslet melodii k veselému textu písně o pravěku. Některé výsledky byly opravdu zajímavé.

Závěrečným vyřešením pracovních listů jsme si zopakovali nové pojmy a poznatky, které jsme se o pravěku dozvěděli. Myslíme si, že se mezi námi nenašel žádný, který by si s úkolem nedokázal poradit. Celotýdenní projekt jsme si užili a už se těšíme na další období naší historie.

A tady je několik fotografií.

Mikeš

(literární projekt Učíme se společně)

Jedno páteční odpoledne na nás ve třídě zase čekalo překvapení. Byla to kniha Josefa Lady – Mikeš.

Malý černý kocourek z této knížky nás pak provázel celým dopoledním vyučováním.

Prohlédli jsme si společně krásnou knížku a přečetli jsme si v ní příběh Jak Mikeš začal chodil do školy. S kocourkem jsme potom také počítali, psali pěkné věty, malovali a luštili tajenku. Pracovali jsme ve skupinkách, radili se spolu a pomáhali jsme si.

Dopoledne uteklo velmi rychle a nám se ani nechtělo končit. Určitě si ještě o kocourku Mikešovi přečteme doma další příběhy.

A na ukázku několik fotografií.

Naši mazlíčci

Dneska to bylo ale překvapení! Naši spolužáci Jakub a Dan nám přinesli ukázat svoje domácí mazlíčky. Byly to činčily. Kluci nám o nich pověděli spoustu zajímavostí. Řekli nám, jak se o ně starají a co všechno činčily potřebují. Všichni jsme si mohli zvířátka prohlédnout, pohladit a pomazlit se s nimi. Bylo nám trošku líto, když jsme je vraceli zpět do jejich klícky a museli se s nimi rozloučit.

Bylo to ale moc hezké podívání a poslouchání. Dověděli jsme se hodně nového. Tak vám, kluci, moc děkujeme!

Podívejte se s námi, jak to bylo.

Výlet nejen za Popelkou…

Ve čtvrtek 12. ledna jsme se slavnostně nastrojili, některá děvčata použila i maminčiny stíny a bižuterii. I kluci vytáhli pěkné košile a kalhoty a opravdu jim to hodně slušelo. To proto, že jsme si udělali výlet do nejkrásnějšího brněnského divadla, abychom zhlédli pěknou pohádku, ale také, abychom si důkladně prohlédli tuto architektonicky nádhernou budovu.

Mnohé děti zde byly poprvé a zážitek to byl pro ně neza­pomenutelný. Po usednutí do pohodlných křesel, prohlédnutí jeviště a celého sálu už všichni netrpělivě čekali, až zhasne ten překrásný lustr nad nimi, zvedne se opona a na jevišti se začne odehrávat všem známý příběh o Popelce.

Přesto v tomto moderním pojetí pohádky překvapilo děti mnoho zajímavých obměn v ději, vycházejících ze střídání předloh bratří Grimmů i Charlese Perraulta, často se lišící od milované české pohádky. Představení bylo vhodně doplněno baletními prvky podle předlohy Sergeje Prokofjeva. I tento druh umění byl pro většinu dětí neznámý a ve spojení s překrásnými kostýmy a úžasnou scénou byl pro všechny nádherným kulturním zážitkem.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Čas Vánoc se přiblížil a s ním i adventní doba.

Pro tento rok jsme zvolili poetické pásmo, které zasáhlo nás, děti a doufáme, že i všechny přítomné. Věříme, že chvilka zamyšlení nad důležitými lidskými hodnotami směřovala k Vašim srdcím a v dnešní uspěchané době Vás na chvilku pozastavila.

Můžete si prohlédnout i několik fotografií.

Výuka plavání na ZŠ Domašov

Plovoucí děti Ve školním roce 2011/2012 absolvovali žáci naší školy kurz plavání ve Wellness centru v Kuřimi. Plavecká výuka byla zahájena 12. září a celý kurz byl ukončen 14. listopadu 2011. Výuky se zúčasnilo 75 našich žáků a jen pět žáků bylo omluveno ze zdravotních důvodů.

Děti absolvovaly celkem 20 lekcí plavání a na konci kurzu obdržely tzv. „Mokrá vysvědčení“ se záznamy nejlepších výkonů, kterých dosáhly. Ti nejlepší obdrželi také odznaky – např. za všestrannost.

Další plovoucí děti S výsledky našich žáků můžem být spokojeni. Vždyť mnozí se zde opravdu naučili plavat a ti nejlepší dosáhli pozoruhodných výsledků v různých plaveckých stylech. Nechyběla zde dokonce výuka záchrany tonoucího.

Dopravu do Kuřimi zajišťovala Bítešská dopravní společnost, která je naším dlouhodobým partnerem. Chtěli bychom poděkovat také sponzorům, kteří přispěli na financování celé akce. Přispěl nám pan MUDr. Marwan Zreika, Obec Říčky a Obec Rudka.

Všem srdečně děkujeme.

Mgr. Milan Válek, ředitel školy

Angličtina ve 3. ročníku

V letošním školním roce se děti začínají seznamovat s anglickým jazykem. S učením jim pomáhá maňásek Tingo, který je učí novým anglickým slovíčkům. Během několika měsíců probraly spoustu nových slovíček a formou hry se seznamují s cizím jazykem.

K tomu i několik fotografií.

Čaj o desáté

Jedno páteční dopoledne jsme si udělali posezení u hrníčku čaje. V minulých hodinách prvouky jsme si povídali o přírodě, která nás obklopuje. Už víme, že je příroda příjemné místo k odpočinku, že nám dává čistý vzduch, něco malého voňavého k pochutnání a také to, že je to taková malá lékárna. Paní učitelka nám přinesla usušené bylinky a uvařila nám z nich voňavé čajíčky. Oslazené medem lahodně voněly a výborně chutnaly.

Popíjeli jsme a povídali si o tom, jak nám bylinky mohou pomoci. Pozorovali jsme lístky máty, meduňky i drobné květy černého bezu a lípy. Prohlíželi jsme si krásné fotografie a k tomu jsme si dali ještě malou zdravou svačinku.

Mňam! Dneska to ale bylo voňavé a slaďoučké vyučováníčko!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Mikuláš ve škole

A nastal čas adventní…

Už tradičně se na naší škole uskutečnil projektový den „Školou chodí Mikuláš“. A nejen Mikuláš. Doprovázeli ho krásní, vlídní andělé za zády s houfem zlobivých, umouněných a všetečných čertů a čertic.

Děti během dne ale nezahálely a plnily spoustu zajímavých čertovsko-mikulášských úkolů. Vyrobily si pěkné výrobky, zazpívaly čertovskou písničku, přečetly si příběhy, básničky, vymalovaly si obrázky a společně si popovídaly o této krásné předvánoční tradici.

Děti si dnes domů odnesly nejen sladkou odměnu, ale i spoustu zážitků z neobvykle prožitého dopoledne. Jistě budou s napětím očekávat, zda budou mít zítra ve třídě od Mikuláše naplněny své adventní kalendáře.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

3. třída

­Fotogalerie

4. třída

­Fotogalerie

5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky