ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2013/2014

„Systematická dopravní výchova“ ve 4. ročníku

Ve 4. ročníku probíhal i v letošním roce celoroční projekt zaměřený na dopravní výchovu. Tento projekt zajišťuje SVČ Rosice ve spolupráci s Policií ČR a ČSČK.

Během celého roku se žáci připravovali na závěrečné zkoušky, které proběhly na konci školního roku. Seznámili se s pravidly silničního provozu, učili se znát značky i řešit dopravní situace, naučili se základy první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli jízdu zručnosti, masáž srdce a na PC si procvičovali řešení zkušebních testů. Svoje znalosti a dovednosti prověřili i v běžném provozu v rosických ulicích a to za pečlivého dozoru policistů.

Kdo byl při závěrečných zkouškách úspěšný, dostal průkaz mladého cyklisty a malou odměnu. Pro všechny děti to byla velká zkušenost, kterou jistě využijí ve svém životě nejen jako cyklisté, ale i jako chodci.

Několik fotografií z akce.

Zábavné dopoledne

Den před vysvědčením jsme byli pozváni na zábavné dopoledne na Javůrek.

Akci pořádal Svazek obcí Panství hradu Veveří. Na děti čekala spousta zajímavých atrakcí – trampolíny, skákací hrad, střelba ze vzduchovky, automobilové rallye, ukázka měřícího vozu dálniční policie a záchranářský vůz. Během tohoto setkání bylo také zajištěno pití i bohatá svačinka. Součástí bylo i divadelní představení Pohádková školička s Kamarády.

Dětem se celé dopoledne velice líbilo a rádi bychom touto cestou poděkovali nejen Svazku obcí Panství hradu Veveří, ale i starostovi Javůrku a všem, kteří pomohli s organizací této akce. Pro děti bylo tak připraveno krásné předposlední dopoledne tohoto školního roku.

Několik fotografií z akce.

Školní výlet do Rožnova očima dětí

Školní výlet

Na konci školního roku jsme jeli se školou na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Šli jsme do skanzenu. Dozvěděli jsme se o tom, jak se dřív žilo. Byly tam staré chaloupky, mlýn, kovárna a místo, kde se lisoval olej. Provázela nás paní průvodkyně a pan průvodce. Ve druhém okruhu byl kostel, hřbitov i pošta.

Po prohlídce jsme měli rozchod. Koupil jsem drobnosti pro rodiče a bráchu.

Cestou zpátky jsme se stavili v Přerově. Uprostřed náměstí byla kašna. Stříkali jsme po sobě vodou.

Když jsem přijel domů, skočil jsem rovnou do bazénu. Výlet byl prostě prima!

Napsal Jakub Tranda, 4. tř.

Výlet

Jednoho dne (byl to čtvrtek) jsme jeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Nejdříve jsme asi 3 hodiny jeli autobusem, poslouchali hudbu a sledovali malebnou krajinu. Když jsme dojeli, vystoupili jsme a šli koupit lístky.

Poté jsme dostali průvodkyni (byla to již stará paní) a vyrazili jsme. Paní nám vše pečlivě vysvětlovala. Když jsme dorazili do Valašské dědinky, prohlíželi jsme si všechny chaloupky. Jedna z nich měla i „hromosvod“, což byla forma od bábovky, ve které rostl netřesk. Byla tam i škola.

Až jsme si vše prohlédli, šli jsme do Mlýnské doliny – to byla expozice zaměřená na stroje poháněné pouze tekoucí vodou. Byla zde kovárna, valcha, pila a mlýn. Vše poháněno jen vodou! Až jsme se dost vynadívali, šli jsme do Dřevěného městečka plného stánků, hospůdek a dokonce tu měli i kostel se hřbitovem, kde byl pochován Emil Zátopek.

Poté jsme se už vrátili domů. Výlet trval 12 hodin a moc se mi líbil.

Napsal Jindřich Halabala

Několik fotografií z akce.

Školní výlet do Rájce a na Balcarku

Žáci 1. a 2. ročníku se v letošním roce vydali na výlet do zámku Rájec-Jestřebí, kde se zúčastnili zajímavého programu. Na malé výletníky dýchla v komnatách doba princů a princezen.

Na vlastní kůži okusili, jak a k čemu se používají divadelní kostýmy a masky, a měli šanci si sami zahrát úryvek z pohádky v pravých divadelních kostýmech – díky maskám se proměnili v pohádkové bytosti. Do světa divadelního zákulisí nakoukli v další části programu – prohlédli si výstavu loutek a různých rekvizit. Ve velkém sále zhlédli také pohádku Otesánek, kterou pro ně zahrálo Divadýlko Mrak.

Na závěr si v prostorách zámecké zahrady pochutnali na dozlatova opečených špekáčcích, které pro ně připravil zámecký kuchař.

Na zpáteční cestě všichni po několika desítkách schodů sestoupili do útrob jeskyně Balcarky, kde jsme obdivovali nádheru krasových útvarů a dostali příležitost probudit svoji fantazii při pohledu na výtvory přírody.

Po zakoupení suvenýrů a různých dobrot nás čekala cesta k domovu. Výlet se nám všem velmi líbil.

Několik fotografií z akce.

Rozloučení s páťáky

S blížícím se koncem školního roku si děti z 5. třídy začaly připravovat svůj program pro ostatní žáky naší školy. Nácviku věnovali každou volnou chvilku.

Nastal čas rozloučení. Děti si vyrobily pozvánky do každé třídy a pozvaly všechny paní učitelky, pana ředitele i kuchařky. Programem nás provázel malý moderátor Lukáš, který velmi pěkně uvedl každé číslo.

Střídaly se výstupy tanců, zpěvu, hádanek a vtipů, se svým hadem nás seznámil Adam a na trombón zahrál pěknou skladbičku Jindra. Velice nás potěšila svým tanečním vystoupením s krásnou choreografií děvčata, chlapci zase vtipnou módní přehlídkou a překvapivá byla i pantomima s hádankami pro děti. Úžasný byl i duet našich zpěvaček Dominiky a Chiary. Na závěr nás dojali společnou písní „Všechno hezký jednou končí“.

Nám nezbývá než všem popřát hodně úspěchů a spokojenosti do další životní etapy a doufáme, že budou rádi vzpomínat na roky strávené v naší škole.

Několik fotografií z akce.

Návštěva kravína

Právě jsme si v prvouce povídali na téma „Hospodářská zvířata“, když jsme přišli na nápad navštívit místní kravín. Zařídili jsme vše potřebné a byli překvapeni, jak mile nás v Zemědělské společnosti Domašov přivítali a jak na nás byli připraveni.

Provázela nás paní Věra Surovcová, která nám přiblížila práci zdejší firmy a zavedla nás ke kravínu. Tam už čekala paní Eva Kadaňková, která nám ochotně a trpělivě, třebaže měla právě po náročné ranní službě, vysvětlila všechno, co práce v kravíně obnáší. Velmi jsme se těšili na malá telátka v miniaturních výbězích, která si každý z nás s radostí pohladil. Nešlo ale jen o mazlení s telátky, dozvěděli jsme se, čím se po narození živí malé jalovičky a čím býčci, jakou stravu mají, až povyrostou. Navštívili jsme i oddělení s dospělým dobytkem, prohlédli jsme si dojírnu a zjistili, co všechno je nutné udělat, než se mléko dostane až k výrobci našich oblíbených mléčných výrobků.

Prohlédli jsme si i „řídící stanici“ - místo, kde všechny informace o každé kravičce zaznamenává počítač. Chvíli jsme se zdrželi i u hnízda vlaštoviček, které nám prakticky ukázaly krmení mladých – to, o čem jsme si zatím jen povídali.

V závěru exkurze jsme zavítali do nové bioplynové stanice, kde nám funkci této „minielektrárny“ vysvětlil srozumitelným způsobem pan Ing. Václav Kočí.

Děkujeme vedení Zemědělské společnosti Domašov za to, že nám umožnilo tuto návštěvu, a zvláště paní Kadaňkové za milý a fundovaný výklad.

Několik fotografií z akce.

Pravěk

V letošním roce nám přibyl nový předmět – vlastivěda. V něm jsme se nejdříve učili o naší republice a nyní se budeme seznamovat s dějinami naší země. Jak jinak, než začít úplně od začátku.

A tak přišla doba pravěku. Paní učitelka pro nás připravila projektové vyučování, které jsme zakončili celodenním programem. Mohli jsme si tak na „vlastní kůži“ ověřit a upevnit nově získané vědomosti.

Oblékli jsme se do kožešin, jako ozdoby nám posloužily staré kosti, kamínky a korálky. Někteří z nás si přinesli i palici či oštěp, opracované kameny apod.

Pracovali jsme s výukovým programem na počítači, prohlíželi staré obrazy, které nám představy o pravěku krásně obohatily. Lovili jsme mamuta, pokřikem jsme si přáli úspěch při lovu, sehráli scénky i zazpívali „pravěkou“ písničku. Po úspěšném lovu jsme si pochutnali na sušeném ovoci, oříšcích a semínkách.

Na tento den jsme se všichni těšili a bylo nám líto, že to vše tak rychle uteklo. Odnesli jsme si ale spoustu hezkých zážitků, které nám dobu dávno minulou více přiblížily.

Několik fotografií z projektu.

O Popelce trochu jinak

Příběh o Popelce, která žije v chaloupce sama se svou macechou a dvěma zlými panovačnými sestrami a touží se alespoň jednou podívat na zámecký ples, znají snad úplně všichni. My jsme si tento pohádkový příběh proložili veselými scénkami a představení tak dokázalo vloudit úsměv do tváří malým i dospělým divákům.

Sedmdesát jedna (71!) žáků naší školy se obléklo do krásných kostýmů a zahrálo tuto milou pohádku protkanou nádhernými písničkami a tanečky. Malí herci dokázali překonat trému a předvedli všechno, co se při nácviku naučili. Sklidili velký úspěch, diváci ocenili výkony dětí silným potleskem.

Pohádku odehráli pro maminky k příležitosti Dne matek, dětem z mateřských školek, žákům ze ZŠ Velká Bíteš a derniérou zakončili své účinkování večerním představením pro veřejnost.

Někteří se se svými postavami neradi loučili a při posledních taktech závěrečné písničky si uvědomili, že zase jeden krásný zážitek v jejich životě skončil.

Několik fotografií z představení.

Rádi bychom poděkovali těm rodičům, kteří nám pomohli s výrobou rekvizit a přípravou kostýmů.

Neocenitelnou pomocnicí pro nás byla paní Trnková, která ušila kostýmy pro skupinu Popelek a doplnila kostýmy holoubků a dvořanů. Paní Haně Harákové děkujeme za zapůjčení několika kostýmů pro malé herce.

Popelka si na ples oblékla krásné bílé šaty, které škole věnovala paní Kinga Adamczyk.

Poděkování určitě patří i panu Havlíčkovi, který nám všechna představení nasvítil, panu Němcovi za jeho ochotu a trpělivost při nekonečných nácvicích v sále i za přípravu hlediště před jednotlivými představeními.

Závěrečnou tečkou bylo veliké překvapení od paní Miroslavy Staňkové, která nám upekla krásný Popelčin dort a každému herci připravila marcipánový oříšek. Všichni jsme si mooooooc pochutnali.

Zimní olympiáda 2014

A je tu velká událost! Sportovci z celého světa se sjeli do ruského městečka Soči, aby zde porovnali své sportovní výkony. I naši reprezentanti se účastnili velkého sportovního zápolení. Sledovala je celá vlast a naše škola nezůstala pozadu. Fandili jsme úplně všichni.

Aby nezůstalo jen u fandění, připravily si pro nás paní učitelky z jednotlivých tříd spoustu olympijských úkolů. Po zapálení olympijského ohně a slavnostním zahájení ve třídě pokračovalo sportovní zápolení, vyrábění olympijských kruhů i plnění tematicky zaměřených úkolů v ČJ, M, HV, VV i PČ. Informace jsme vyhledávali i na internetu nebo v denním tisku. Došlo i na slib sportovců-žáků i na rozdávání medailí.

Olympiádou jsme žili celý týden, fandili jsme a sledovali vynikající výsledky našich sportovců dokonce i on-line na interaktivní tabuli.

Myšlenka pospolitosti a solidarity olympijských her se tak naplnila i v kolektivu žáků jednotlivých tříd.

Několik fotografií z projektu.

Halloween ve 3. třídě

Přestože u nás Halloween nemá tradici, věnovali jsme mu společně jeden celý vyučovací den. Řekli jsme si, jak tento svátek vznikl, jak se ve světě slaví a že je to záležitost spíše žertovná a veselá.

My jsme společně s dětmi plnili zábavnou formou úkoly do matematiky, českého jazyka a jiné. Vyrobili jsme si také duchy, kteří nám ve třídě vytvořili příjemnou atmosféru.

Myslíme si, že se dětem den líbil a hezky jsme si ho spolu užili.

Několik fotografií z projektu.

A nastal čas adventu …

Opět jsme se sešli u vánočního stromu na náměstí před školou a tento krásný čas společně přivítali. Společně s Hradišťanem zazněly zimní a vánoční písničky, proložené recitací žáků z jednotlivých tříd.

Mikulášský den ve škole

Stalo se již tradicí, že naší školou v tento čas chodí Mikuláš se svojí družnou. A aby si děti svou mikulášskou nadílku zasloužily, musely splnit spoustu úkolů, které pro ně byly připraveny společně s dopisy od čerta i Mikuláše. Přitom musely bedlivě střežit čertovský plamen, aby nezhasl a tím toto zajímavé dopoledne neskončilo.

Každý se snažil pracovat co nejlépe, aby se tak dočkal mikulášského překvapení.

V každé třídě se do rána objevil třídní adventní kalendář naplněný sladkostmi. S ním dětem lépe uběhne nekonečné čekání na Vánoce.

A nakonec několik fotografií.

Co roste na poli + Jak roste chléb

Přišel konec léta a nám nezbylo, než se s létem rozloučit. Paní učitelka pro nás připravila projektový den. Pro nás, čtvrťáky, s tématem Co roste na poli. Pro žáky 1. ročníku zase Jak roste chléb.

Některé úkoly jsme plnili dohromady, jiné zase každá třída zvlášť. Celý den jsme začali pohádkou Kuřátko a obilí. A i když v tuto dobu bylo již obilí z polí sklizeno, my jsme měli možnost si krásně zlatavé obilíčko prohlédnout pěkně zblízka. Rozeznávali jsme druhy obilí, zkoumali stavbu těla rostliny, přiřazovali obrázky a četli zajímavé informace. Poskládali jsme si puzzle, vymalovávali obrázky a dokonce jsme ochutnávali a poznávali jednotlivé výrobky z obilí.

Po celý den jsme se těšili na to, až se dopeče v pekárně chléb, který se od rána připravoval. Možná si nikdo z nás ani neuvědomil, kolik času a práce je potřeba, než se nám takový chléb dostane na stůl. Přestože jsme nakonec upečenou dobrůtku ochutnali až druhý den, pěkně jsme si toto dopoledne užili.

Několik fotografií z projektu.

Bramborový den

Téma celodenního projektu bylo odhaleno až po složení rozstříhaného obrázku s písmeny, ze kterých děti složily slovo „brambory“. Na úvod celého dne se děti dozvěděly mnoho nového o původu brambor, stavbě rostliny a využití brambor, zvláště pak na jídelníčku.

Říkali jsme si, jaká jídla máme z brambor nejraději a která umíme připravit. Vyzkoušeli jsme si přípravu „pečených bramborových dukátků“ s česnekem a samozřejmě jsme si na nich všichni pochutnali.

Než se brambory upekly, vyluštili jsme s dětmi několik hádanek, vysvětlili jsme si některé „bramborové pranostiky“, přečetli říkanky o bramborách. Jednu z nich jsme doplnili pohybem. Vyřešili jsme i „oříšek“, co se asi stalo se zvláštní bramborou, kterou paní učitelka našla, když je letos sbírala letos na poli. Vyrostla ve smyčce jednoho zapomenutého provázku…

Samozřejmě nás čekaly „bramborové úkoly“ z českého jazyka i matematiky, které nám šly dobře od ruky. Více jsme se zdrželi u skládání rozstříhané básničky na podobné téma. Nakonec jsme si správně seřazené verše všichni hezky zarecitovali. Čtení jsme proložili zpíváním podzimních písniček o bramborách, které jsme spojili s tancováním naší oblíbené mazurky.

Poté už na nás čekal drak, který se v pohádce rozhodl vyměnit konzumaci princezen za vařené brambory. Po přečtení pohádky jsme si vybarvili a dotvořili obrázek draka.

Všichni jsme se těšili na tělovýchovnou část. Tentokrát jsme v tělocvičně soutěžili v sázení „brambor“, jejich sbírání a nakonec házení do koše. Naše vyrobené novinové brambory nám dobře posloužily a hezky jsme se s nimi vyřádili.

Ze zbytku brambor, které se nám nevešly na plech, abychom si je upekli, jsme si vytvořili jednoduchá tiskátka a zkusili si natisknout vlastní návrh vlajky nebo látky na šaty.

Den strávený s bramborami jsme si užili naplno a už jsme se těšili, jak bramborovou pochoutku připravíme doma rodičům.

Několik fotografií z projektu.

Pravdivá příhoda z Trpaslicka

V hodině ČJ jsme si přečetli příběh o obrovi a malém městečku. Chvilku jsme si o přečteném textu povídali a potom jsme si zkusili příběh převyprávět v rolích. Našli jsme si úplně jednoduché rekvizity a pomalu už vznikalo malé divadelní představení.

A protože se nám povedlo, zahráli jsme příběh i našim malým prvňáčkům. Ti nás pozorně poslouchali a nakonec odměnili potleskem. Paní učitelka přidala velkou pochvalu.

Několik fotografií z akce.

Podzim v lese

Učivo o lese – stromech, keřích, bylinách a houbách, kterému jsme se věnovali v hodinách prvouky v měsíci říjnu, jsme si prakticky procvičili na vycházce do blízkého lesa. Vyhledávali jsme stromy a keře, které jsme zatím bezpečně poznali jen na obrázku, prohlédli si znaky, podle kterých jsme stromy správně rozeznali a pojmenovali.

Měli jsme štěstí, že jsme našli i několik hub, ze kterých jsme bez problému vyčlenili jedovatou muchomůrku červenou. Do školy jsme si přinesli větvičky stromů a plody, které k nim patří, mech, lišejník, i kůru z některých stromů a vytvořili si z nich výstavku.

Několik fotografií z vycházky.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

4. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky