ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2014/2015

Rozloučení s páťáky

Konec školního roku přináší i loučení s páťáky. Ti si pro nás připravili zábavný program s tancem, hádankami, vtipy, módní přehlídkou i hudebně-dramatickou scénkou. Zasmáli jsme se při vystoupení „Dnes vaří hvězdy“, ve které se představil moderátor Martin a mistr kuchař Pavel. Na závěr po společné diskotéce nás páťáci rozvezli „vláčkem“ zpět do našich tříd.

A teď jim zbývá jen vykročit šťastnou nohou vstříc novým zážitkům nejen v nové škole (viz fotografie).

Přejme jim všem hodně úspěchů a spokojenosti!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Výlet do Šiklova mlýna

Po několikaleté odmlce jsme letos náš výletní autobus nasměřovali do Šiklova mlýna. Překvapila nás ohromná rozloha budovaného areálu. Šiklův mlýn je považován za největší přírodní zábavní areál v České republice pro odpočinek i aktivní zábavu pro celou rodinu uprostřed překrásné přírody Vysočiny. V areálu nalezneme westernové městečko s celodenním programem, aquapark, zoopark, offroad areál a spoustu dalších atrakcí.

My jsme dětem vybrali návštěvu indiánské vesnice a westernového městečka. Nejdříve jsme se seznámili s indiánskou rodinkou, dověděli jsme se od nich spoustu zajímavého o životě indiánů, zasoutěžili jsme si a naučili jsme se indiánský tanec. Největším zážitkem bylo střílení z pravého indiánského luku. Mohli jsme si vyzkoušet i kožený indiánský oblek a krásné čelenky.

Poté už jsme zamířili do westernového městečka. Cestou jsme luštili kvíz, jehož výsledky jsme odevzdali k losování moderátorovi, který už na nás čekal. Ten nás s westernovým městečkem seznámil, ukázal nám jednotlivé stavby, pozval nás na zajímavé atrakce a naplánoval časový harmonogram jednotlivých představení.

Prvním byly ukázky country tanců, které jsme se mohli naučit a společně s žáky ostatních škol hromadně zatancovat. Dalším zajímavým představením byla westernová show „Amerika v čase zábavně a poučně“, která nás provedla nejvýznamnějšími událostmi Ameriky od Kolumbova objevení až po darování sochy Svobody Americe.

Kdo jsou původní obyvatelé Ameriky? Co vše umí kovbojové? K čemu se používal honácký bič? Tyto i spousty dalších otázek zodpovědělo dětem poutavé vyprávění.

Následovalo humorné divadelní představení „Samovo tajemství“. Do klidného městečka jednoho dne vrazí tři neohrabaní banditi, kteří náhodou objeví poklad obsahující také deník s návodem, jak vyloupit banku. Proč tedy nevykrást tu místní? Jak tohle všechno dopadlo a jakou roli v tom všem sehrálo právě Samovo tajemství, to vše jsme se dověděli téměř v závěru našeho výletu.

Mezi jednotlivými programy jsme měli spoustu času prozkoumat rozmanité lákavé atrakce, bohužel místní měna „Šiklák“ je velmi silná, tak jsme museli hodně rozmýšlet, kterou atrakci si dopřejeme. Nechyběly ani lákavé westernové obchůdky s různým tématickým zbožím, zvlášť pro kluky byly nejpřitažlivějšími výrobky různé pušky a revolvery.

Každý si dopřál něco dobrého na zub, koupil si nějakou pozornost z výletu a pak už nás čekala jen cesta domů, která kupodivu zase rychle uběhla.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Dopravní výchova

Jako každý rok, tak i letos probíhal na naší škole kurz dopravní výchovy. Ten je vždy připraven pro žáky 4. ročníku. V tomto roce si měli možnost zopakovat dopravní situace a praktické dovednosti i žáci 5. ročníku. Projekt pořádá SVČ v Rosicích ve spolupráci s Policií ČR.

Děti se zde seznámí se základy zdravovědy, zopakují si dopravní značky, řešení dopravních situací a prakticky si vyzkoušejí nelehkou jízdu zručnosti.

Získané dovednosti a vědomosti uplatní při závěrečných zkouškách. Zde nechybí pohovor se zkušenými záchranáři, vyplnění opravdových testů ani praktické jízdy v ulicích Rosic.

A kdo uspěje, získá Průkaz mladého cyklisty. A nám se dařilo! Gratulujeme!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den matek

Letošní oslava Dne matek se nesla v duchu tématu Škola, základ života. Přesunuli jsme se do školních lavic a pořádně jsme se vyřádili. Mohli jsme si totiž beztrestně dělat legraci z vyučování a o přestávce jsme se také pěkně odvázali. Nechybělo ani nahlédnutí do hodiny tělocviku a naše pěkné čtvrťačky a páťačky nás okouzlily krásnou pohybovkou.

Nezapomněli jsme ani na milé básničky v podání našich prvňáčků a nesměly chybět společně zazpívané líbivé písničky. Věříme, že jsme naším programem a malým dřevěným dárečkem udělali maminkám radost a mohli jim takto poděkovat za jejich lásku a obětavost.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16. 4. zůstaly dveře naší školy otevřené. Na návštěvníky čekaly pěkně připravené a vyzdobené třídy. Ti, kteří se přišli do školy podívat, mohli porovnat, jak se škola od doby, kdy tu byli naposledy, změnila. Škoda jen, že čas na návštěvu si udělalo jen několik málo rodin.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den Země

Ve středu 22. dubna jsme si s dětmi připomněli svátek naší planety Země. Povídali jsme si o tom, co naší Zemi škodí a jak bychom jí mohli pomoci.

Připomněli jsme si, jak můžeme třídit odpad a pomoci tak k recyklaci použitých a už nepotřebných věcí. Starší děti si zmapovaly třídní anketou, jak jsou na tom ve svých domovech s tříděním odpadu nejen spolužáci, ale i ostatní zaměstnanci naší školy.

Žáci si vytvořili i krátké scénky ze života již nepotřebných a vyhozených věcí a v těchto rolích vedli rozhovory a hledali řešení jejich dalšího možného využití. Mladší děti si prohlédly místo s kontejnery a určovaly, který kontejner slouží k odkládání kterého odpadu.

Děti navštívily také odchytiště žab na cyklostezce mezi Domašovem a Říčkami a dověděly se, jak toto zařízení funguje a jak tím ochrání životy žab. Ve třídě si žáci vyrobili přáníčko naší Zemi a napsali do něj každý svoje blahopřání. Nechyběly také různé pohybové hry.

Den Země jsme si všichni opravdu užili.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Projektové vyučování Křemílek a Vochomůrka

(celoroční projekt ve 2. ročníku)

Pohádkové příběhy mají děti rády a tak nás ve druhé třídě během roku provázely dvě pohádkové postavičky – Křemílek a Vochomůrka. Společně jsme si četli jejich dobrodružství a přitom plnili různé úkoly, které si pro děti připravily.

Vyráběli jsme pařezovou chaloupku, seli semínka, vyplňovali pracovní listy. Společně s nimi nám druhá třída uběhla, jako když proutkem mávne. A tak doufám, že jejich příběhy plné laskavosti utkví v srdcích děti a vzpomenou si s láskou na tyto dva kouzelné skřítky.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Malujeme pro dobrou věc

Žáky naší školy oslovil starosta Javůrku, pan Karel Jobánek, abychom pomohli získat dotace na obnovu podlahy tělocvičny v místní sokolovně. Stačilo jen přenést na papír představu dětí, jak si každé z nich představuje svoji vysněnou tělocvičnu.

Děti se své práce zhostily velmi dobře a teď už můžeme jenom doufat, že i naším malým přispěním se podaří uskutečnění dobré věci.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den dětí

Sbalit batůžek, obléci se sportovně, vzít něco, aby se s tím dalo psát, pití a pláštěnku pro případ nečekané průtrže mračen – to byl náš úkol na pátek 29. 5.

Ostatní už bylo v moci našich učitelů. Měli pro nás totiž překvapení. S úderem osmé hodiny jsme vyrazili směrem k Javůrku, kde na tabuli oznamující začátek obce plápolal červený fáborek. V tu chvíli nám bylo jasné, že se nejedná jen o pouhou vycházku do přírody. Akce začala.

Bezpečným průchodem obcí po vyznačené trase jsme konečně narazili na místo jinak označené. Nastalo hledání úkolů, které byly rozděleny barevně pro jednotlivé třídy. Stejně tak barevné byly i naše odpovědní karty. Paní učitelky nám důmyslně poschovávaly lístečky tak, abychom museli pořádně přemýšlet, kde mohou být uloženy.

Po nalezení lístečku s otázkami nastalo to pravé luštění. Měli jsme sice luštit sami, ale přece jenom jsme vedeni k pomoci a spolupráci, …ale psst, to je naše tajemství.

Takových zastavení bylo deset, některá místa pohodlnější, některá náročnější, některé otázky lehčí a jiné hodně zapeklité. Když jsme sešli až k Bílému potoku a doluštili poslední hádanky, objevil se před námi krásný, nově zrekonstruovaný Hálův mlýn s hezky upraveným okolím. Paní učitelky, které nám lístečky ukrývaly, už na nás na terase restaurace čekaly. Byly zvědavé, jak jsme jejich úkoly zvládli. Byly rády, že se nám podařilo najít úplně všechny otázky.

Nastalo hodnocení, většinu otázek jsme odpověděli správně. Za odměnu byla pro nás připravena voňavá svačinka, dobré pití a jako poslední dobrůtka zmrzlina, která nás pěkně osvěžila před náročnou cestou zpět do školy. Vyšplhali jsme prudkým kopcem nahoru do Javůrku a pak jsme šli spořádaným pochodem do Domašova.

Byl to krásný slunečný den plný zábavy, kdy jsme ale také několikrát museli překonat sami sebe, zvládnout náročnou cestu, šplhání po stráních, hledání kartiček i lámání si hlavy obtížnějšími otázkami. Ale všichni jsme to zvládli a jsme na sebe pyšní. Tak takový byl náš Den dětí.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Na návštěvě v Kocourkově

(mimočítanková četba v projektu Učíme se společně)

V letošním roce jsme se v hodinách českého jazyka začetli do knihy Kronika města Kocourkova. Veselé příběhy kocourkovských nás vždy rozesmály.

Paní učitelka pro nás nachystala pracovní listy, které jsme po přečtení jednotlivých kapitol vyplňovali a tak trénovali, co všechno si z příběhů pamatujeme. Jednoho rána jsme však byli překvapeni. S kocourkovskými jsme prožili celé školní dopoledne. Z otázek, které jsme si sami vymysleli pro své spolužáky, nám paní učitelka vytvořila celý testík a připravila dopoledne vyplněné čtením, počítáním, procvičováním, stříháním, lepením i malováním.

U jednotlivých stolečků jsme plnili jsme různé „kocourkovské“ úkoly a za ně dostávali ohodnocení v podobě razítek. Ani jsme se nenadáli a dopoledne bylo u konce.

Určitě si společně dočteme i zbývající kapitoly a dál se tak budeme setkávat s neskutečnými příběhy obyvatel Kocourkova.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Brněnské kolo

(dramatická výchova v projektovém vyučování ve 4. a 5. ročníku)

Ve vlastivědě jsme se v letošním roce učili o České republice. Celou látku jsme ukončili – jak jinak – povídáním si o kraji, ve kterém žijeme a o našem krajském městě Brně. K němu se váže spousta různých pověstí. A my jsme si jednu z nich měli možnost prožít jedno páteční dopoledne.

Že půjde o pověst Brněnské kolo, jsme se dozvěděli až po vyřešení tajenky. A potom už to šlo ráz na ráz. Hledali jsme na mapě cestu z Lednice do Brna, kterou musel urazit pěšky mistr kolářský Birk. Stali jsme se také mistry cechů kolářského, pekařského, rybářského, obuvnického či hrnčířského. Nabízeli své zboží a uzavřeli jsme s Birkem důležitou sázku. S ním jsme si také prožili jeho velký den i radost z úspěchu a výhry.

Tento den uběhl velmi rychle. Přinesl nám mnoho nových prožitků, dovedností a chuť přečíst si ještě některou pověst z Brna a okolí.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Vítání jara 2015

První jarní neděle. Brzy vstát, nachystat turistické boty a pohodlné oblečení, vzít své rodiče a vyrazit na vycházku. Tak by mohlo vypadat nedělní ráno v mnoha rodinách dětí naší školy. Tentokrát se to ale mnohým dětem nepodařilo. Hlavním důvodem bylo chřipkové onemocnění nebo následná rekonvalescence, dále soutěž malých mažoretek a třetí důvod – prostě jiný program…

Měsíční, téměř každodenní poctivý nácvik – a výsledek našeho snažení pak mohla předvést jen hrstka dětí.

Proto všem účinkujícím dětem moc děkujeme, děkujeme také jejich rodičům, kteří své děti na Šmelcovnu přivedli. Tato pěkná tradice mohla opět proběhnout se vším, co k ní patří. Velké množství spokojených turistů, kteří se tu k této příležitosti sešli, potěšily jarní básničky, říkadla a písničky, vystoupení žáků ZUŠ, vynášení Mořeny a společný zpěv tradiční písně Přijde jaro, přijde.

Doufáme, že jsme takhle dostatečně přivítali tak dlouho očekávané jaro.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Jak jsme pozorovali částečné zatmění Slunce

V pátek 20. března jsme společně pozorovali, jak temný měsíční kotouč zakrývá Slunce. Připravovali jsme se pečlivě, někteří rodiče také vybavili své děti potřebnými sklíčky a pan Bado upravil na pozorování pro celou třídu fólie z disket. Tak mohly děti ze všech tříd sledovat fáze postupného zatmění Slunce.

Slunečné a jasné počasí nám umožnilo pozorovat tento úkaz za výborných podmínek a výsledek byl opravdu pozoruhodný!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Kdo bydlí v lese

Vydali jsme se na výlet za zvířátky do lesa. Poznávali jsme jejich obydlí a hledali stopy odhalující jejich přítomnost. Zaposlouchali jsme se také do tajemných zvuků nočního lesa a zkusili rozpoznat různé hlasy zvířat.

Také jsme měli možnost sledovat a rozlišit obydlí lesních ptáků a zvířat při návštěvě blízkého lesa. Poznatky, které děti získaly, je určitě povedou k bližšímu poznávání zázraků přírody, jež nás v našem světě obklopují.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Sojčí lumpárny

Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili výukového programu s názvem Sojčí lumpárny. Na celé dopoledne se ocitli v ptačím světě. Poznávali ptáčky podle charakteristických znaků i krásných fotografií a dověděli se, jak se ptačí říše přizpůsobuje drsným zimním podmínkám. Nové informace děti získávaly formou zajímavých her a soutěží.

Nakonec si společně ve skupinkách vyrobily ptačí budku a dověděly se, jak správně ptáčky v zimě přikrmovat. Budku, kterou si odnesly domů, pověsí před okna na zahradu a budou tak moci celou zimu pozorovat zajímavý ptačí svět.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Společenstvo průsvitných křídel

Žáci 3. třídy tentokrát nakoukli do světa společenstev průsvitných křídel. V úvodním videu si zblízka prohlédli chování včel, mravenců a jiného blanokřídlého hmyzu, jejich dorozumívání a organizaci práce v úlu nebo v mraveništi.

Seznámili se s vývojem jedince od vajíčka přes larvu, kuklu až po dospělce a zajímavou formou si tyto informace vyzkoušeli v práci ve skupinkách. S životem mravenců se mimo jiné seznámili i v obřím mraveništi, kde prozkoumali vitrínky s modely a důležitými informacemi potřebnými k úspěšnému zvládnutí pracovního listu.

Hodně tajemství nám odhalil pan učitel Martin o včelách a jejich království ve včelím úlu. Povídal nám o úlohách jednotlivých druhů včel a jejich povinnostech, o produktech, které včely vyrábějí, a dokonce jsme měli možnost ochutnat pyl a různé druhy medu. Prohlédli jsme si model úlu, pomůcky včelaře a ochranné oblečení, které jsme si také oblékli.

Nakonec jsme si vyšli na chvilku do blízkého lesa, kde jsme si zahráli pohybovou hru o včelách a pořádně jsme se zapotili. Mají to ty včelky ale těžké! Možná, že z někoho z dětí časem vyroste nový včelař, protože jsme si vysvětlili, jak je tato práce důležitá pro přírodu i pro lidi. A pro většinu včelařů je i velkým koníčkem.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Školou chodí Mikuláš“

Blížil se prosinec a s ním i krásné předvánoční období. Zahájili jsme je vystoupením s programem při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu na náměstí.

Děti už netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Těšily se, že i letos do naší školy přinese čertovské úkoly a drobnou nadílku. Dočkaly se. Úkolů byl plný košík a jejich splnění bylo kontrolováno samotnými čerty, na které osobně dohlížel Mikuláš i s andělským doprovodem.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Adventní čas ve škole

Slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí jsme zahájili i tradici setkávání se u vánočního stromečku na chodbě naší školy. Poděkování patří panu Gloserovi, který nám tento krásný smrček zajistil.

S dětmi jsme si vyrobili pěkné vánoční ozdoby a rozsvítili světýlka. Každé pondělí jsme se u něho všichni setkali, abychom zapálili svíčku na adventním věnci a připomněli si svátky a tradice tohoto předvánočního času. Společně jsme si zazpívali koledy a potom jsme se zase pustili do učení, abychom si krásné vánoční prázdniny zasloužili.

Poslední školní den v roce 2014 jsme si ve svých třídách pěkně oslavili, pak jsme se podívali na krásnou pohádku Ledové království, popřáli si hezké svátky a vypravili se domů, abychom se mohli těšit na ty opravdové Vánoce se svými nejbližšími.

Několik fotografií od stromečku.

Na návštěvě ve vesmíru

(projektové vyučování ve 4. a 5. ročníku)

Hned na začátku školního roku jsme se vypravili na návštěvu do vesmíru. Po celý týden jsme se „učili společně a tak trochu jinak“. V učebnicích, na internetu nebo v připravených pracovních materiálech jsme hledali informace o vesmíru, planetách a kosmonautech. Četli jsme různé článečky a snažili se zapamatovat si co nejvíce nových poznatků.

Ty jsme potom využili při plnění všelijakých „vesmírných úkolů“, které jsme měli připravené na pracovních listech. Luštili jsme křížovky, doplňovačky, skládali obrázky z malinkých kousků a došlo i na „kosmické“ počítání a psaní.

Na chvilku jsme se také stali planetami a pobíhali po oběžných drahách. Každý z nás si našel své znamení zvěrokruhu, vyšili jsme si známá souhvězdí, nakreslili jednotlivé planety sluneční soustavy a vyrobili jsme si rakety, které nás k nim vynesly. Z jednotlivých částí modelu jsme si také složili kosmonauta, kterého jsme si podle svých představ dotvořili.

Bylo toho hodně a každý den jsme se těšili, co nového na nás ještě čeká. Nástěnka na chodbě, na kterou jsme svoje výrobky vystavili, nám bude ještě dlouho připomínat, co všechno jsme za celý týden zažili.

Několik fotografií z projektu.

Návštěva výukové laboratoře Bioskop

Žáci 2.–5. ročníku se zúčastnili výukových programů v laboratoři BIOSKOP, která se nachází v prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

Žáci si prohlédli opravdové laboratorní pracoviště, seznámili se s prací vědeckých pracovníků a na vlastní kůži si mohli vyzkoušet, co taková práce obnáší. Oblékli si ochranné bílé pláště, byli poučeni o všem, co se na takovém pracovišti smí a nesmí dělat, rozdělili se do skupinek a začali pracovat.

Mnozí z nich se možná poprvé podívali do opravdických mikroskopů, objevili neznámé pojmy, jiní se zase trochu jinak seznámili s vodou a prováděli zajímavé pokusy.

Nejdříve navštívili tuto laboratoř žáci ze 4. a 5. třídy. Zkoumali živočišnou a rostlinnou buňku v programu „Buněční detektivové“ (viz foto). O týden později zkoumali „Vodu v pohybu“ žáci 2. a 3. třídy (viz foto).

Pro všechny zúčastněné to byla mimořádná zkušenost, všichni byli překvapeni a nadšeni. Už se těší na další příležitost, kdy budou moci prozkoumávat další zajímavá témata divů přírody.

Plavání

Po dvouleté odmlce jsme se opět zapojili do kurzu plavání, pořádaném Plaveckou školou Kuřim.

Děti byly rozděleny do pěti skupin podle svých plaveckých dovedností a pod vedením zkušených lektorek plavání se rychle zdokonalují. Velkým pomocníkem jim jsou zajímavé pomůcky do vody, kterých s radostí využívají.

S každou novou lekcí přibývají pokroky našich malých plavců. Z přiložených fotografií je vidět, že je pro ně plavání opravdovým tréninkem, ale i radostí a zábavou.

Návštěva v Národním divadle Brno – Mahenově činohře

Poslední zářijový úterek byl pro nás slavnostním dnem.

Svátečně jsme se oblékli a společně odjeli do Brna. Z autobusu jsme vystoupili před Janáčkovým divadlem, které nám paní učitelky představily a řekly nám o něm pár informací. Poté jsme se přemístili před Mahenovo divadlo, a protože jsme měli ještě chvíli čas, prohlédli jsme si je napřed zvenku, z bočního a hlavně předního pohledu. Obdivovali jsme jeho krásnou architekturu i květinovou výzdobu před divadlem.

Když jsme vešli dovnitř, nevěřili jsme svým očím. Tolik krásy! Bohatá výzdoba byla všude kolem. Odložili jsme si bundy v šatně a šli vyhledat svá místa k sezení. Rozdělili jsme se do prvního a druhého pořadí a k naší radosti jsme mohli usednout v lóžích. Bylo tam moc útulno. Pěkně jsme všechno viděli – jeviště, kde se později odehrával Jimův příběh, ale i celý sál – hlediště i nádherně vyzdobený strop s obrovským křišťálovým lustrem. Když už se přiblížil začátek, několikrát se ozvalo zazvonění. Jedno z nich bylo docela legrační.

Vtom se zvedla opona a na jevišti se začaly dít věci! Napínavý příběh o Ostrově pokladů plný dobra i zla, který samozřejmě musel dopadnout dobře. Překrásná scéna s často se měnícími obrazy a filmová projekce s hudbou, která nás přenášela z moře na ostrov i do veliké bouřky.

Hezký příběh uběhl tak rychle, že se nám ani nechtělo domů. Při závěrečném rozloučení s herci (děkovačce) jsme všem hezky zatleskali, ještě několikrát se zvedla a spadla opona.

Jeli jsme domů plni zážitků a už se zase těšíme, kdy toto divadlo znovu navštívíme.

(některé reflexe byly vybrány ze slohových prací dětí)

Několik fotografií z divadla.

Představení si můžete připomenout i zhlédnutím tohoto videa.

Slavnostního zahájení školního roku

Několik fotografií ze slavnostního zahájení školního roku 2014/2015.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

4. a 5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky