ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2015/2016

Rozloučení s letošními páťáky

Stalo se už tradicí, že si koncem roku páťáci ve volných chvilkách připravují program na závěrečné společné vystoupení pro mladší spolužáky a učitele. Semknou se v jeden celek, každý se zaslouží o některý z bodů programu a důstojně se rozloučí se všemi a vším, co je spojovalo s naší školou.

Bývá to loučení zprvu veselé, ale v závěru, kdy si někteří uvědomují, že tak očekávané prázdniny jsou už opravdu tady a končí jedna z etap jejich života, ukápne mnohdy nejedna slzička.

My všichni našim páťákům přejeme do dalších školních let hodně úspěchů a radosti z učení, nové kamarády a krásné zasloužené prázdniny.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Přírodovědná vycházka

V pátek 24. 6. se třetí, čtvrtá a pátá třída vydala na přírodovědnou exkurzi do Litostrova, do míst, kterým se říká „Močítka“.

Tam už na nás čekala paní ing. Petra Badová, starostka Litostrova, a pan ing. Ivo Hertl, kteří pro nás měli nachystaný zajímavý program. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme potom obcházeli jednotlivá stanoviště.

První z nich bylo zaměřeno na povídání o živočiších a rostlinách, žijících ve zdejším okolí. Dokonce jsme některé z nich viděli na vlastní oči.

Dalším zajímavým stanovištěm bylo povídání o včelách a životě v úle. Měli jsme dokonce možnost sami ochutnat včelí produkty, když jsme od paní starostky dostali osvěžující limonádu s mátou a medem, a také jsme mohli ochutnat zdravou „žvýkačku“ ze včelího voští.

Navštívili jsme taky místní ovocný sad a dověděli jsme se mnoho dalších zajímavostí o zdejší přírodě. I přes tropické počasí se nám exkurze do letní přírody velice líbila a moc rádi si ji zase někdy příště zopakujeme.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Školní výlet

První zastávkou letošního školního výletu byl Zábavní park Robinson v Jihlavě. Zde si děti vyzkoušely mnoho atrakcí, na kterých vydaly spoustu svých sil a překonaly záludné překážky. Prozkoumaly nekonečnou džungli chodeb, prolézaček a tobogánů.

V kanónové i laserové střelnici si děti mohly s kamarády zastřílet, v části s několika trampolínami zaskákat a zazávodit na autíčkové dráze. Cesta na sopku byla sice strmá, ale nahoře děti čekala skvělá vyhlídka a vstup na opičí stezku. Ta je jen pro ty nejodvážnější Robinsony a Robinsonky a těmi naše děti byly.

Vydaly se na průzkum obřích pavoučích kokonů, kde se úplně nahoře mohly kochat pohledem na část města Jihlavy nebo se jen tak povalovat v polštářky vystlaném pavoučím doupěti. Nafukovací koule, do kterých se děti navlékly, sloužily jako prostředek ke šťouchání s jinými kamarády – legračně a bez bolesti. Energii děti potřebovaly také k pohybu v nafukovací lebce, z níž se vždycky bezpečně vynořily.

Pokud už byly děti hodně unavené, mohly si odpočinout v měkkých polštářových koutcích nebo na relaxačních masážních křeslech. Nechybělo ani lákavé občerstvení. Unavení, vyřádění a spokojeni jsme se pak vydali na další část výletu.

Ale počasí k nám bylo nemilosrdné. Silně pršelo, proto jsme namísto návštěvy jihlavské ZOO zvolili náhradní program. Domluvili jsme prohlídku pěkného zámku v Náměšti nad Oslavou, kde jsme viděli nejen typické gobelíny, ale i výstavu dobového stolování. Překrásně nazdobené tabule nás lákaly usednout a zakousnout se do nachystaných dobrot. Bohužel to byly jen atrapy a tak jsme nakonec nepohrdli zbytky svačin, které nám na výlet nachystaly naše maminky.

Velkým zážitkem byla návštěva nově zrekonstruované zimní zámecké zahrady, odkud jsme měli městečko Náměšť nad Oslavou jako na dlani. Prošli jsme se částí zámeckého parku a pak už nás čekala jen cesta domů.

Navzdory deštivému počasí jsme si výlet užili a všichni unavení, ale spokojení, jsme se vrátili domů. A za zvířátky do ZOO se podíváme zase někdy příště.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Výstava na Javůrku

Na konci školního roku jsme dostali od Obecního úřadu Javůrek pozvání zhlédnout putovní výstavu o československém generálu Vojtěchu Lužovi, který se za 2. světové války ukrýval v místní škole. A my jsme tohoto pozvání rádi využili.

V sokolovně nás přivítal pan starosta Karel Jobánek s manželkou. Celou výstavou nás provázel pan Ing. Arch. Vladimír Včelák. Svým poutavým vyprávěním nám přiblížil válečné období, příběhy místních obyvatel i vojáků a seznámil nás s osobností generála Vojtěcha Luži – byl to nejen československý generál, ale i velký vlastenec, nadšený sokol, legionář a účastník protifašistického odboje.

Všichni jsme povídání pana Včeláka poslouchali s velkým zaujetím. V tichosti jsme si představovali, jaká to musela být hrůza, a jsme rádi, že jsme nic podobného nemuseli prožít. Poté jsme si prohlédli vystavené panely s dobovými fotografiemi.

Nakonec na nás čekalo ještě jedno příjemné překvapení. Od obecního úřadu jsme dostali občerstvení, na kterém jsme si s radostí pochutnali.

Za milé pozvání a občerstvení děkujeme. Děkujeme také panu Včelákovi, který za námi ochotně přišel a moc pěkně nám o této době vyprávěl.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den dětí

Oslava dne dětí byla letos spojená s objevováním krásy přírody. O nevšední zážitek se postaral náš bývalý žák Vojtěch Staněk. Pozval nás na přírodovědnou vycházku k prameni řeky Bobravy.

Připravil si pro děti zajímavý výklad spojený s otázkami zaměřenými na ochranu přírody. To, že dokázal zaujmout 80 dětí, svědčí o jeho výchovných schopnostech, které rozvíjí v místním oddílu skautů jako vedoucí. Během vycházky jsme obdivovali naučné panely, které tuto stezku doprovázejí a které obec společně se skauty vybudovala. U vkusně a citlivě upraveného pramene jsme se mohli občerstvit a pozdravit skřítka Bobrováčka, kterého vytvořily děti z místní MŠ.

Když jsme se vraceli zpět, paní starostka s paní Staňkovou a paní Kopečnou nám pomohly připravit pro děti malé občerstvení. Dokonce nás paní starostka pohostila vlastnoručně upečenou buchtou. Na místním hřišti pro nás Vojta ještě připravil společnou hru, při které jsme se všichni pobavili.

Spokojeni, občerstveni a plni zážitků jsme se vrátili zpět do školy.

Děkujeme „Ródčáci“!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

V letošním školním roce jsme využili nabídky jazykové společnosti INTESOL iClever course, s.r.o., která se zaměřuje na výuku angličtiny s rodilými mluvčími.

Jedenkrát měsíčně přijíždí za žáky lektor, který s dětmi v jednotlivých třídách (3., 4. a 5.) konverzuje, procvičuje slovní zásobu a zábavnou formou je vede k odstranění ostychu používat již získané vědomosti z anglického jazyka.

Dětem se výuka líbí a těší se na každou další návštěvu lektora Marka a nově i Paula.

Věříme, že i v příštím školním roce budeme mít možnost v tomto užitečném projektu pokračovat.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Za zvířátky do světa

V hodinách přírodovědy se žáci 5. ročníku seznámili s podmínkami života na Zemi. Při skupinové práci prozkoumali jednotlivé podnebné pásy, faunu a flóru jednotlivých oblastí a vytvořili své projekty, které si navzájem prezentovali.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

V rámci celoročního projektu, kdy děti 1× za týden dostávají ke svačině kousek ovoce nebo zeleniny, připravila společnost Bovys doplňkovou akci „Ochutnávku netradičního ovoce a zeleniny“.

Děti se tak setkaly s exotickými plody z celého světa, s některými opravdu poprvé.

Nejdříve jsme si ovoce vystavili, prohlédli a z dodaných letáčků přečetli spoustu informací o daném druhu ovoce nebo zeleniny. Dozvěděli jsme se, kde se pěstuje, jak roste, jak se připravuje ke konzumaci, jakou má chuť, jak se zpracovává v kuchyni. U každého druhu byla i nějaká zajímavost, která děti poučila a pobavila.

A pak nastal okamžik, kdy jsme si společně ochutnávali nakrájené kousky ovoce či zeleniny a potvrzovali si některé informace z letáčků. Tak jsme se mohli seznámit například s rukolou, polníčkem, žlutými cherry rajčátky, karambolou, avokádem, mochyní, kokosovým ořechem, granátovým jablíčkem, pomelem, zvláštními druhy jablek red chief a granny smith a nakonec s ananasem.

Společnost Bovys přislíbila, že tyto ochutnávky bude v průběhu roku znovu zařazovat podle dostupnosti dalších nových druhů ovoce a zeleniny. A děti – ty se už na další ochutnávku určitě těší.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Divadlo ke Dni matek

Rok se s rokem sešel a je tady ten významný den, kdy slaví svátek všechny maminky. Letos pro ně žáci ZŠ připravili mírně humornou pohádku Tajemství staré bambitky.

Začátky nebyly zrovna jednoduché, ale přes nejrůznější „kotrmelce“ v průběhu nácviku divadelního představení byl výsledek úžasný. Děti si v období nacvičování vystoupení nezáměrně vytvořily různé legrační situace, takže si mimo velké dřiny užily i trochu legrace.

Po měsíci nelehké práce se všichni dočkali zaslouženého výsledku. Jak samotní účinkující, tak diváci byli jistě spokojeni a všem se dostalo odměny v nejrůznějších podobách.

Rádi bychom poděkovali všem těm, kteří čímkoliv pomohli při realizaci tohoto vystoupení. Poděkování jistě patří i panu Němcovi za jeho vstřícnost při poskytnutí prostor sálu, jak pro nácvik, tak pro samotné vystoupení. Nedílnou součástí našich divadel bylo i velice efektní osvětlení jeviště, které nám zajistil pan Havlíček.

Tentokrát pro vás máme dvě fotogalerie: první (foto pan Kýška) i druhou.

Návštěva vědeckého centra VIDA

Cílem naší cesty byl velice populární zábavní vědecký park VIDA, který se nachází v Brně nedaleko Výstaviště.

Na ploše téměř 5000 m² na nás čekalo přes 150 interaktivních exponátů. Mohli jsme si vybrat z různých tematických celků – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. K vidění tam byly interaktivní atrakce a zajímavé exponáty, které jsme si mohli všichni vyzkoušet.

Zjistili jsme například, jak probíhá záplava, jak se vytvoří vlna tsunami, změřili jsme si hlasitost našeho křiku, stáli jsme na plošině, jež simulovala zemětřesení, vyzkoušeli jsme si také, jaké to je referovat o počasí před kamerou, nohama jsme hráli na obřím pianu zabudovaném v podlaze, učili jsme se resuscitovat na figurínách v životní velikosti, zkoumali jsme autodráhu, vodní vír, termokameru, sílu větru, lámali si hlavy nad hlavolamy a s radostí se vozili ze zvýšeného patra do přízemí na tobogánu.

Za celé dopoledne jsme si všechny atrakce ani nestihli vyzkoušet či prohlédnout, protože jich tam je opravdu velké množství.

V průběhu dopoledne jsme v Divadle vědy zhlédli „science show“ na téma Klíč k tajemství světla, kde jsme se napínavým způsobem ocitli v tajné vědecké laboratoři, ve které aktéři prováděli zajímavé pokusy se světlem. Objasnili nám, proč některá tělesa samovolně svítí, ukázali nám různobarevně hořící plameny, světélkující sliz i obří žárovku. Pokusy se světlem byly nejen poučné, ale i zábavné. Po skončení představení jsme se ještě na chvíli vrátili zpět k dalším zajímavým stanovištím. Poté jsme se už opět museli vrátit do školy.

Akce, kterou pro nás uspořádal a sponzoroval Svazek obcí Panství hradu Veveří, se velmi vydařila. I touto cestou mu děkujeme. Nadšení dětí bylo veliké, byly spokojené, užily si pěkné dopoledne a vyzkoušely si, jak funguje svět kolem nás. Můžeme jen konstatovat, že VIDA stojí to za to!

Můžete si prohlédnout fotografie.

Školou chodí Mikuláš

Uběhlo pár dní a ještě nám v uších znějí líbezné tóny vánočních písní, kterými jsme potěšili všechny, kdo se zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu v Domašově a na Javůrku.

Děti už netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše a jeho družiny. Těšily se, že i letos do naší školy přinese čertovské úkoly a drobnou nadílku. Dočkaly se. Úkolů byl plný košík a jejich splnění kontrolovali samotní čerti, na které osobně dohlížel Mikuláš i s andělským doprovodem.

Můžete si prohlédnout fotografie.

První den se slabikářem

Máme za sebou více než dva měsíce poctivé práce a už umíme deset písmenek. Dokážeme složit slabiky i celá slova. Někdy už čteme dokonce celé věty. Zavřeli jsme poslední stranu Živé abecedy a těšili se, co bude dál.

Jedno středeční ráno nám paní učitelka povídala pohádku o zlém černokněžníkovi, který uvěznil krásnou princeznu ve svém hradě. Zamkl ji za patery dveře pěti klíči. My jsme mohli princeznu vysvobodit. Museli jsme ale získat oněch pět zlatých klíčů.

Nebyla to těžká práce. Rozdělili jsme se pomocí barevných kolíčků do pěti skupin a plnili různé úkoly. Pomáhali jsme si ve svých skupinkách, abychom všichni získali tak důležité klíče. Nakonec se nám podařilo ze zakletého zámku princeznu vysvobodit.

Čekalo nás velké překvapení. Sám pan král nám za vysvobození své dcery přišel poděkovat. Za odměnu nám rozdal nové krásné slabikáře se svou královskou záložkou do knihy. Byli jsme moc rádi. Svými vyrobenými písmenkovými klíči jsme slabikář odemkli, abychom se podívali, co všechno na nás čeká. Už se moc těšíme na seznamování s novými písmenky.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Mistryně Evropy v naší škole

Naší školu navštívila naše bývalá žačka Terezka Vitulová. Přišla se za námi podělit o svůj obrovský úspěch. V letošním roce se stala se svým reprezentačním basketbalovým družstvem Žabiny Brno mistryní Evropy.

Vyprávěla dětem o svých sportovních začátcích, náročném tréninku, ale také o velkých úspěších, kterých velkou dřinou dosáhla se svými spoluhráčkami. Děti si také mohly prohlédnout její medaile z různých evropských a asijských turnajů. Ovšem největší pýchou v jejích 16 letech je pohár z Mistrovství Evropy v Portugalsku, který nám také ukázala. Děti tak mohly názorně vidět, že když se talent spojí s pílí a houževnatostí, lze dosáhnout i těchto obrovských úspěchů.

Přejeme Terezce hodně sil a štěstí i v dalších zápasech, hlavně na mistrovství světa, které ji v příštím roce čeká.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Návštěva u nás ve škole

Do páté a druhé třídy přijela návštěva z Ameriky. Byly to dvě sestry - Liduška a Pavlínka, které byly u nás v Česku na prázdninách u babičky a dědečka. Strávili jsme s nimi moc pěkné chvíle. Děvčata nám vyprávěla, jak žijí v daleké zemi a my jsme jim zase na oplátku povídali, jak žijeme my tady a co je u nás zajímavého. Dokonce jsme si procvičili i naši angličtinu. Ani se nám s nimi nechtělo loučit.

Jsme moc rádi, že jsme poznali nové kamarádky, kterým se u nás ve škole prý moc líbilo.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Ježek

(projektové vyučování v 5. ročníku)

Jedno říjnové dopoledne jsme ve škole prožili zase trošku jinak. Paní učitelka pro nás opět přichystala projektový den. Tématem byl tentokrát JEŽEK.

V pracovních listech jsme našli spoustu zajímavého textu a dověděli jsme se tak mnoho nových informací. Ty jsme potom využili při plnění dalších úkolů. Luštili jsme, doplňovali, ale i počítali, vykreslovali a skládali pěkný obrázek. Samozřejmě nechybělo ani zpívání. S využitím interaktivní tabule jsme se naučili veselou písničku „Když potkáte ježky“.

A také jsme vyráběli! Každý z nás si vystřihl z papíru ježka, kterého si dotvořil vlnou a přírodninami. Moc se nám to povedlo.

Prožili jsme hezké dopoledne a ježci, které jsme si vystavili na nástěnku, nám budou dělat radost po celý podzim.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Jablíčkový den

V úterý dopoledne se nesla třetí třídou vůně jablek. Na školní zahradě vybízela červená jablíčka k utrhnutí a tak jsme se vydali je očesat. Donesli jsme plnou bedýnku a rozhodli jsme se, že se zkusíme o jablíčkách něco nového dozvědět. Druhý den děti hledaly na internetu i v encyklopediích. Každá skupina nás pak seznámila se zajímavostmi o jabloni, jablíčkách a jejich využití.

Děti si doplňovaly informace a zaznamenávaly je do svých pracovních listů a zároveň plnily zadané úkoly do českého jazyka, matematiky a prvouky.

Děti byly rozděleny do dvou skupin a každá z nich si opsala recept na výrobu sladkého pokušení. Nachystaly si potřebné ingredience, pracovní pomůcky a pustily se s vervou do práce. Děti s nadšením loupaly, strouhaly jablíčka a připravily jablečnou buchtu, kterou jsme společně donesli do školní kuchyně a dali slavnostně péct. Ještě jsme nakrájeli jablíčka i na sušení a dali do připravené sušičky. Celou školou se linula lákavá vůně. Prostřeli jsme stůl, uvařili jablečný čaj a vychutnali si sladkou dobrotu.

Příští den jsme mohli ochutnat křížalky,které jsme uložili do nádoby pro zimní mlsání.

Dopoledne uběhlo jako když proutkem mávne. Rozloučili jsme se s plným bříškem dobrot, ale i s recepty, které děti chtěly vyzkoušet doma a překvapit maminku.

Několik fotografií na dobrou chuť

Podzimní vycházka

Příjemné slunečné a ještě teplé počasí nás vylákalo na tradiční podzimní vycházku. Prošli jsme se několikakilometrovou trasou v okolí Domašova. Pozorovali jsme měnící se podzimní přírodu, práci na polích a zahradách. V lese jsme nacházeli plody kaštanů, žaludů, zastavovali jsme se u šípkových a lískových keřů.

Cestou jsme řešili zapeklité hádanky a odpovědi na ně jsme si hned mohli v přírodě ověřit. Hlad nás zastavil na Dolních Říčkách; nevadilo nám ani, že příjemnější posezení u rybníka Bahňák by bylo k jídlu pohodlnější.

Potom jsme si prohlédli vypuštěný rybník Splávek, na jehož posledním kousku vodní plochy se prohánělo hejno kačenek. A teď už to bylo jenom kousek k Bahňáku, kde jsme si chvíli odpočinuli, abychom mohli vydat své síly do poslední hry – luštění tajenky.

Hra byla zaměřena nejen na rychlý běh, ale také na bystré oko a dobrou paměť. Soutěžili jsme po jednotlivých třídách a pěkně jsme spolupracovali, abychom tajenku vyluštili co nejdříve. Některá písmenka nám dala pořádně zabrat, ale nakonec se všem třídám podařilo zjistit, co se pod čísly skrývá. Po vyhodnocení jsme závěrečným pokřikem ukončili hlavní část vycházky a vydali se cestou zpět ke škole.

U dveří nás přivítala vůně oběda, kterým jsme zakončili toto příjemné podzimní dopoledne.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Návštěva na farmě

Na samém konci minulého školního roku nás pozvala paní Crhová na svou koňskou farmu. Pozvání jsme přijali a udělali jsme moc dobře. Paní Crhová nám věnovala svůj čas a pověděla nám nemálo zajímavostí ze života koní – jak se k nim chovat, jak o ně pečovat, co mají koníci rádi a co naopak ne. Také se všichni postupně na koni projeli a šlo to všem dětem moc dobře.

Odnesli jsme si určitě pěkný zážitek a moc paní Crhové a její asistentce Barči děkujeme.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Poslouchej, co už umím!

Na sklonku loňského roku jsme zažili jeden velký koncert, který nám připravili žáci naší školy se svými hudebními nástroji. Představili nám jednotlivé nástroje a způsob, jak se na ně hraje. Potom zahráli pěkné skladbičky a ukázali, co už se za dobu, co navštěvují ZUŠku, naučili.

Milým překvapením byla i návštěva našeho bývalého žáka, talentovaného klavíristy Vojty Staňka. Připravil si pro nás poutavé povídání o hudbě, hudebních skladatelích a formou hudebních hádanek nás přivedl do světa nejrůznějších žánrů hudby. Na závěr si děti zasoutěžily v poznávání pohádkových a filmových melodií.

Toto setkání s nástroji a hudbou možná přivedlo některé žáky na myšlenku, že by se mohli začít učit hrát na nějaký hudební nástroj. A ti ostatní, kteří už hrají, poznali, že trénovat se opravdu vyplatí. Držme jim palce.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

3. třída

­Fotogalerie

4. třída

­Fotogalerie

5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky