ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

2017/18     2016/17     2015/16     2014/15     2013/14     2012/13     2011/12     2010/11     2009/10     2008/9     2007/8     2006/7     2005/6    

Akce školy, zprávy – 2016/2017

Školní výlet do Moravského krasu

Ve středu 21. 6. se třetí, čtvrtá a pátá třída společně vydala na výlet do nejvýznamnější krasové oblasti v naší republice. Ráno ještě plni síly jsme autobusem vyrazili do Moravského krasu.

Po příjezdu do Skalního Mlýna na nás čekal vláček, kterým jsme se svezli přímo k Punkevním jeskyním. I když jízda chvílemi připomínala horskou dráhu, všichni jsme ve zdraví přežili.

Poté, co jsme se teple oblékli, jsme vstoupili do komplexu jeskyní, kde nás místní průvodci provedli dlouhou stezkou lemovanou množstvím krápníků a dalších zajímavých úkazů, které příroda v jeskyních za dlouhá léta vytvořila. Dokonce jsme se svezli i na lodičkách a po cestě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Nejsilnějším zážitkem však pro nás všechny bylo, když jsme se ocitli na dně známé propasti Macocha a spatřili ji, jak se nad námi klene v celé své kráse. Vše podtrhla ještě krásná hudba, která se rozléhala všude okolo. A ještě nám pan průvodce povyprávěl pověst o zlé maceše.

Po tomto zajímavém zážitku jsme se pěšky vydali dál. Po krátkém, ale přesto pro mnohé náročném stoupání jsme došli k propasti znovu, tentokrát jsme ji však v celé její kráse shlédli z opačné strany – tedy svrchu. Tady jsme se také nasvačili a nakoupili si různé dárečky a suvenýry (za ně jsme v mnoha případech utratili poslední zbytky peněz, které jsme s sebou měli).

Posledním bodem našeho programu byla návštěva větrného mlýna v Rudici, který dnes slouží jako muzeum. Zde byly k vidění ukázky dobového bydlení, nejrůznější historické předměty, ale také horniny a minerály. Od pana průvodce jsme dostali zajímavé informace o historii obce a o přírodním bohatství Rudice a okolí. Vše bylo spjato s jeskyněmi, které se v okolí nacházejí.

Celý den byl pro nás sice náročný, ale o to zajímavější. Všichni na něj jistě budeme rádi vzpomínat.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Školní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou

Žáci první a druhé třídy si svůj zasloužený školní výlet prožili tentokrát na malebném zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Byl pro ně připraven program, který se skládal ze tří částí:

Nejdříve absolvovali prohlídku zámku na téma „Les a lov“, kde se dověděli, jak se dříve šlechta bavila lovem zvěře, jak využívala trofejí k výzdobě svých komnat nebo k výrobě nábytku. Prošli jednotlivé místnosti, prohlédli si zajímavé exponáty, o kterých nám poutavě vyprávěly paní průvodkyně. Zajímavé bylo vyprávění o tom, jak se v té době lidé stravovali a jak vypadalo jejich stolování. Mohli si prohlédnout překrásnou zámeckou kuchyni, ve které se určitě natáčela nejedna pohádka. V závěru naší prohlídky jsme objevili místnost plnou suvenýrů z Afriky, které si majitel zámku přivážel ze svých dobrodružných cest.

Ve druhé části programu nás mile překvapilo divadelní představení „Pinocchio“, které bylo protkané písničkami, bylo veselé, ale i velmi poučné.

V závěru si žáci vyzkoušeli některá starodávná řemesla, poznávali podle vůně různé bylinky, vázali tkaničku paní šlechtičně, navrhovali zámeckou zahradu a okovávali kopyto dřevěnou podkovou.

V krásně upraveném parku, který sloužil šlechtě k odpočinku a ke hrám, jsme si jednu z her zahráli. Byla to francouzská hra pétanque, která všechny moc bavila.

Volný čas před odjezdem domů děti využily k nákupu drobností na památku z dnešního výletu, pochutnaly si na výborné zmrzlině a závěrečnou společnou fotografií se všichni rozloučili s tímto krásným jaroměřickým zámkem.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Rozloučení s páťáky

Stejně jako každý rok, i letos si žáci pátého ročníku připravili zajímavý program jako rozloučení s naší základní školou – mladšími žáky i učiteli. Všechna vystoupení, která si děti připravovaly dlouhé týdny ve volných chvílích, byla velice zajímavá.

K vidění byly roztleskávačky, soutěže pro mladší žáky, klaun vyprávějící vtipy, gymnastka, houslové sólo a spousta dalších čísel. Vše završila společná píseň Pátá, kterou děti předvedly spolu se zajímavou choreografií.

I když celé vystoupení bylo veselé a všichni jsme se nasmáli, nakonec si všichni páťáci uvědomili, že zítřejším dnem pro ně skončí jedna z životních etap.

Všichni tedy přejeme našim páťákům spoustu štěstí do dalšího života, ale i studijní i životní úspěchy. Pevně doufáme, že na naši školu si uchovají dobré vzpomínky a budou se sem vždy rádi vracet.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Pravěk

Projekt o pravěku se uskutečnil v rámci předmětu vlastivědy. Ráno se děti 4. ročníku převlékly a rozdělily do pravěkých tlup.

Děti překvapily svými nápaditými obleky a připravenými zbraněmi. Každá tlupa si postavila svoji jeskyni. U každé jeskyně si „založila“ oheň a děti se představily svými pravěkými jmény. Společným čtením u „ohně“ se přiblížily do času pravěku…

Potom vypracovávaly různé úkoly: vyhledávaly informace v encyklopediích, na internetu, kreslily nástěnné jeskynní malby, nádoby z „keramiky“ a šperky z hlíny, počítaly příklady a doplňovaly text s pravěkou tématikou. Musely najít kartičky se správnou odpovědí na záludné otázky, týkající se tohoto – pro nás záhadného – období.

Tancem kolem ohně, bojovým pokřikem a pravěkou písničkou se rozloučily s projektovým dnem.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Dopravní výchova

Projekt Dopravní výchova je pořádán SVČ v Rosicích společně s Policií ČR. Absolvují ho povinně v rámci školního vzdělávání žáci 4. ročníku.

V první části si děti zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu a povinnou výbavu jízdního kola a cyklisty. Druhá část byla rozšířena o základy poskytnutí první pomoci a řešení dopravních situací na křižovatkách. Třetí část čekala v červnu.

V závěru celého projektu museli mimo jiné uplatňovat své teoretické znalosti na dopravním hřišti za přísného dohledu policistů.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Mezinárodní den dětí

V pátek 2. 6. jsme oslavili Mezinárodní den dětí společnou přírodovědnou vycházkou po naučné stezce k prameni říčky Bobravy. Trasa vedla z Domašova do Rudky, a i když cesta byla pro mnoho z nás náročná, nakonec jsme všichni dorazili k cíli.

U pramene jsme se osvěžili a s naším průvodcem Vojtou Staňkem jsme došli na místní hřiště, kde jsme si pochutnali na grilované pochoutce a osvěžili se zmrzlinkou.

Děti si s Vojtou zahrály několik her a spokojeni jsme odcházeli do školy. Toto zajímavé dopoledne jsme si všichni skvěle užili.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Vycházka se čtvrťáky

A je konec školního roku. Nastal čas rozloučení. A tak jsme vyšli na dlouhou vycházku. Šli jsme lesem, kde jsme poznávali stromy, keře, pozorovali mraveniště a zahráli si soutěže a vůbec si užívali krásné červnové přírody. Počasí nám nadmíru přálo, naštěstí jsme se před žhavými paprsky mohli skrýt pod větvemi stromů. Poté jsme mohli obdivovat lovecký zámeček v Lesním Hlubokém. Po krátkém odpočinku jsme se šli osvěžit a vykoupat v místním koupališti.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Ze života včel

Při probírání učiva přírodovědy jsme ve 4. třídě se dostali k zajímavému učivu – o včele. Využili jsme nabídky paní Ing. Petry Badové a poprosili ji o krátké povídání nejenom pro nás, ale i pro ostatní žáky naší školy.

Samozřejmě jsme věděli, že včela je nesmírně zajímavý tvor a že tato přednáška bude velice poučná. A také se to potvrdilo. Povídání bylo rozděleno do dvou částí – pro mladší a starší žáky naší školy.

Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Jak neuvěřitelně přesná je dělba práce od narození včelky z vajíčka. Včelí svět je dokonalá souhra, kde automaticky každá včelka plní svůj úděl, poslání. Děti zaujaly všechny zajímavé informace spojené s možností použití moderních technologií – interaktivní tabule. Paní Badová využila znalostí své dcery Klárky, která nás také zaujala svou odborností.

Přednáška byla velice poutavá a všechny děti se zájmem poslouchaly. Po skončeném povídání mohly děti položit otázky, které je zajímaly. Byli jsme překvapeni, jak zajímavé dotazy děti pokládaly.

Na závěr musíme konstatovat, že život včel je neskutečně inspirativní i pro nás lidi. Jejich pracovitost, píle a soudržnost společenstva by měla být vzorem i pro náš život, naši budoucnost – naše děti.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Jedno dopoledne jsme měli v 1. třídě milou návštěvu. A nebyla to ledajaká návštěva. Přišly se za námi podívat děti se svými učitelkami z MŠ Domašov a z MŠ Rudka.

Děti se k nám přišly podívat, protože se brzy přijdou zapsat do první třídy. Už se z nich stanou prvňáčci. Chtěly poznat, jak to ve „velké škole“ vypadá, jak se tam žáci učí, co všechno dělají a jak se jim ve škole líbí. My jsme je moc rádi přivítali.

Snažili jsme se jim aspoň něco málo z toho ukázat. Všichni jsme se nejdříve pozdravili pozdravem, kterým se vítáme každý den. Ukázali jsme jim, jak už umíme číst slova i věty ze slabikáře, jak umíme psát i počítat. Společně s dětmi ze školek jsme si zahráli a zazpívali písmenkovou mašinku, skládali obrázky a čísla, zpívali známé písničky a povídali si. Nakonec jsme si vzájemně předali dárečky, které jsme si vyrobili, a rozloučili se.

Byly to moc hezky strávené společné chvíle a toto dopoledne uteklo opravdu jako voda. Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a aby se do školy každý den těšili.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Jezírko

Návštěva environmentálního zařízení JEZÍRKO v Soběšicích

Více než po roce jsme opět navštívili naše oblíbené místo – bývalou hájenku poblíž Soběšic. Sídlí zde výukové školské zařízení pro environmentální vzdělávání Jezírko, které nabízí spoustu programů pro děti.

Letos jsme si vybrali tři zajímavé terénní programy:

Vodní království lesa

Žáci třetího ročníku absolvovali program nazvaný Vodní království lesa. Program je zaměřený na význam vody v krajině a její důležitost pro živé organismy.

Děti formou pohybové tematické hry a skupinové práce pozorovaly terén podél potoka. Svoje poznatky zapisovaly do pracovních listů, které na konci putování lesem vyhodnotily společně s lektory.

Dopoledne bylo zakončeno u jezírka, kde žáci pomocí sítěk lovili nejrůznější vodní živočichy. Ty potom určovali podle obrázků.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Po stopách šelmy

Čtvrtý a pátý ročník utvořil velkou skupinu, která se společně zúčastnila programu s názvem Po stopách šelmy. Jak napovídá už název, byl tento program zaměřen na poznávání šelem, které žijí v našich lesích. V úvodní části jsme se dozvěděli, která zvířata vlastně mezi šelmy řadíme.

Zjistili jsme také, co je to pobytové znamení a jak poznat jednotlivé šelmy podle jejich trusu. V neposlední řadě jsme si prohlédli vystavené exponáty ve vitrínách.

Po úvodní části jsme se přesunuli ven, kde jsme si zahráli zajímavou hru. V roli detektivů jsme řešili případ ztracené slepice a v jejím průběhu jsme se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o našich šelmách.

Poté jsme se přesunuli do lesa, kde jsme si mohli vyzkoušet několik dalších zajímavých her. Nejvíce nás však zaujala nastražená fotopast, kterou jsme si museli najít v lese. Poté, co nám bylo vysvětleno jak fotopast funguje, jsme dokonce měli možnost se na ni vyfotit.

V závěrečné části programu jsme se sešli opět v učebně, kde nám promítli zajímavé fotografie a videa pořízená z fotopastí nastražených v našich českých lesích.

Všem se nám na Jezírku moc líbilo a dopoledne jsme si skvěle užili. Doufáme, že se sem v příštím roce opět vrátíme a vyzkoušíme některé z dalších nabízených programů.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Lesní naučná stezka

Pro 1. a 2. třídu byl tentokrát připraven program s názvem Lesní naučná stezka. Děti byly plny očekávání, co se asi bude dít. A i když nám zpočátku počasí moc nepřálo, určitě se jim toto čekání vyplatilo.

Program probíhal v přírodě, kde bylo celé dopoledne co pozorovat. Žáci zkoumali vlastnosti dřeva a paličkami rozehráli dřevěný dendrofon. Odhalili příběh některých lesních živočichů, seznámili se s životem a vývojem lýkožrouta smrkového a na vlastní oči zkoumali pomocí didaktické hry maskovací strategii živočichů.

Zajímavým úkolem bylo pouštění lodiček na uměle vyrobených korytech řek. Všichni měli možnost porovnat změnu průtoku řeky v původním přírodním tvaru a průtok řeky po lidském zásahu. Sami přišli na to, která z řek lépe předchází povodním.

Celé dopoledne uběhlo velmi rychle a ani minutku se nikdo nenudil. Nejenže se každý něco nového dověděl, ale i pohyb v lese na zdravém vzduchu všem jistě prospěl.

Můžete si prohlédnout fotografie.

ÚDIF

V naší škole jsme přivítali divadlo „ÚDIF“. Není to mýlka – ve zkratce se ukrývá celý název „ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY“, proto to F na konci.

A opravdu, po celou dobu představení nikdo z žáků nevycházel z údivu. Představení s různými obměnami postupně zhlédly děti z mateřské školy, žáci 1. a 2. ročníku a nakonec ostatní starší žáci.

Po celou dobu mohly děti pozorovat různé fyzikální experimenty – zajímavé, vtipné, napínavé i zdánlivě nebezpečné. A nakonec společně s animátory přišly na to, v čem pokus spočívá a kde všude ho mohou lidé využívat.

Pokud vás zaujaly fotografie z akce a chtěli byste vědět o UDIFu více, zde je odkaz: www.udif.cz

Můžete si prohlédnout fotografie.

Výchovný koncert

Po delší době jsme v naší škole měli příležitost si poslechnout tóny vážné i „nevážné“ hudby a seznámit se s uměleckým duem vedeným panem Janečkem. Děti dostaly možnost slyšet souznění kytary a flétny.

Také se seznámily s historií těchto nástrojů i s legendami o jejich vzniku. Dozvěděly se plno zajímavostí o stavbě těchto nástrojů i o způsobech hry na ně.

Společně jsme si i zazpívali a spokojeně se rozešli zpět do jednotlivých tříd.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Sněhuláci v 1. a 4. třídě

(kooperativní učení)

Žáci prvního a čtvrtého ročníku si vyzkoušeli společnou výuku výtvarné výchovy a pracovních činností.

Společně se podíleli na výrobě velkých sněhuláků a učili se tak vzájemné spolupráci. „Čtvrťáci“ velmi ochotně pomáhali malým „prvňáčkům“, radili jim a podporovali je při jejich snažení. I tímto způsobem tak vytváříme pěkné vztahy mezi dětmi naší školy.

Sněhuláky jsme potom vystavili na chodbu a teď nám tyto společné chvilky připomínají.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Vánoce

Každoroční těšení na Vánoce prožíváme s dětmi při společných besedách, projektech, akcích pro veřejnost, společném zpívání koled u stromečku ve vestibulu školy, výletem do slavnostně vyzdobeného Brna s návštěvou muzea, tvořivých dílniček a nakupování drobností pro své nejbližší ve stáncích na vánočním náměstí.

Tento krásný čas je zakončen posezením v jednotlivých třídách, ochutnávkou cukroví od maminek a vzájemným přáním krásných a pohodových vánočních svátků.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Čtenářská dílna ve 2. třídě

Návštěva postavičky Křemílka v naší třídě zahájila čtenářské dílničky s knihou „Pohádky z pařezové chaloupky“.

V první hodině se děti seznámily s knihou svých pohádkových hrdinů ze známého večerníčku. Společně si přečetly první kapitolu a řešily spoustu zajímavých úkolů v pracovních listech.

Už teď se děti těší na druhou čtenářskou dílničku, ve které se dočtou o dalším dobrodružství Křemílka a Vochomůrky.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Den slabikáře

Ač se to nezdá, naši prvňáčci už chodí třetí měsíc do opravdické školy. Naučili se první písmenka a číslice, seznámili se s tím, jak to ve škole vlastně chodí, a našli si nové kamarády. Čas utekl jako voda a děti zavřely poslední stránku Živé abecedy. A co je čekalo dál?

Jednoho rána vyučování opět začalo pohádkou. Paní učitelka vyprávěla pohádku o jedné princezně, která byla zavřená ve vysoké věži. Žáci se rozhodli, že princeznu vysvobodí. Museli ale splnit všechny zadané úkoly. Nakonec všechno dobře dopadlo a princezna se vrátila k panu králi z Písmenkova.

Celé dopoledne tak uteklo velmi rychle. Sám pan král jim za vysvobození dcery přišel do třídy poděkovat. Děti pochválil a za odměnu jim dal nový Slabikář a k tomu pěknou záložku.

A teď už prvňáčky čekají nová písmenka, slabiky, věty a brzy už budou umět číst sami celé pohádky.

Můžete si prohlédnout fotografie.

O Smolíčkovi

První třída a pohádky patří k sobě.

Tentokrát to byla pohádka o Smolíčkovi, kterou nám paní učitelka přečetla. Potom nás čekaly úkoly na koberci. Jedním z úkolů bylo poskládat pomíchané obrázky z pohádky do správného pořadí podle děje. Protože pohádku dobře známe, byla to pro nás hračka.

Těžší ale bylo podle seřazených obrázků pohádku znovu převyprávět. I to jsme ale zvládli. Moc se nám líbily i dramatické hry v tělocvičně, kdy jsme si v rolích zahráli na jezinky a Smolíčka.

A teď už se těšíme na další pohádku. Kterápak to bude?

Můžete si prohlédnout fotografie.

Vlastivěda a volby ve 4. ročníku

V letošním školním roce dětem přibyl nový školní předmět – vlastivěda. Děti se zájmem pracují s mapou a poznávají krásy České republiky. Seznamují se i se zřízením státu a během výuky si dokonce vyzkoušely jedno z práv demokratického státu – svobodně si zvolily svého zástupce třídy.

Můžete si prohlédnout fotografie z voleb i z terénu.

Vánoční strom a mikulášský den

děti pod vánočním stromem

Blížil se prosinec a s ním i krásné předvánoční období. Zahájili jsme je vystoupením s programem při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Svým programem jsme přispěli také k příjemné atmosféře rozsvěcování stromu v Javůrku.

Děti už netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Těšily se, že i letos do naší školy přinese čertovské úkoly a drobnou nadílku. Dočkaly se. Úkolů byl plný košík a jejich splnění bylo kontrolováno samotnými čerty, na které osobně dohlížel Mikuláš i s andělským doprovodem. Můžete si prohlédnout i fotografie

Mikuláš a jeho tým

Plavání

Letos v září jsme po roční přestávce znovu zahájili dvacetihodinový kurz plavání ve Wellness Kuřim pořádaný Plaveckou školou Naděždy Hemberové. Jezdili jsme každé pondělí, kdy děti absolvovaly dvě hodiny výcviku.

Při první lekci instruktorky plavání rozdělily žáky do čtyř družstev podle jejich plavecké zdatnosti. Děti využívaly zajímavé pomůcky, které jim usnadnily dosažení prvních úspěchů, ale také zdokonalení plaveckého stylu u pokročilejších plavců.

Žáci byli spokojeni – o tom vypovídají fotografie pořízené při výcviku. Měli radost z každého pokroku. Za svou snahu obdrželi všichni tradiční „Mokré vysvědčení“ s vyhodnocením dosažených výsledků.

Chtěli bychom velmi poděkovat panu MUDr. Marwanu Zreikovi za sponzorský dar, kterým jsme doplnili potřebné finance k úhradě vysokých nákladů na tento kurz.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Angličtina s rodilou mluvčí

V letošním školním roce jsme opět využili nabídky jazykové společnosti INTESOL iClever course, s. r. o., která se zaměřuje na výuku angličtiny s rodilými mluvčími.

V tomto roce k nám dojíždí mladá lektorka Charlotte z Manchesteru a jedenkrát měsíčně procvičuje s dětmi učivo, které v hodinách angličtiny probírají. Jsou to převážně konverzační hodiny plné didaktických her, které žáky zbavují ostychu mluvit anglicky a jsou pro děti 3., 4. a 5. ročníku příjemnou změnou.

Můžete si prohlédnout fotografie.

Okénko do třídy

Krátké zprávy o dění ve třídách, vždy s několika fotografiemi. Fotografie se přidávají stále do stejné galerie, nejnovější jsou vždy nahoře. Někdy se objeví jen pár fotografií, bez průvodního textu.

1. třída

­Fotogalerie

2. třída

­Fotogalerie

3. třída

­Fotogalerie

5. třída

­Fotogalerie


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
divadlo

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky