ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

Projekty

Personální podpora ZŠ Domašov

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora ZŠ Domašov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006427

VÝŠE PODPORY 336 420 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.


Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky