ZŠ a MŠ Domašov
Skoč na hlavní menu.

Jídelníček     Z činnosti jídelny     Organizační řád    

Organizační řád školní jídelny

 1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti v (dovoz stravy), žáky (1.-5.třída) a zaměstnance školského zařízení.
 2. Žáci a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni na každý školní rok.
 3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 107/2005 sb.

  Ceny stravného:

  Celodenní stravné v MŠ děti 3–6 let 32,‑ Kč
  Polodenní stravné v MŠ děti 3–6 let 25,‑ Kč
  Celodenní stravné v MŠ děti 7–let 35,‑ Kč

  Žáci ZŠ 1.–4. ročník 21,‑ Kč
  Žáci ZŠ 5. ročník, dospělí 23,‑ Kč
  Cizí strávníci 58,‑ Kč


 4. Odhlašování obědů je možné ve školní jídelně do 14 hodin (vždy den dopředu) na tel. číslo školní kuchyně 546 441 070
  V případě náhlého onemocnění si rodiče vyzvednou oběd do 13 hodin ve školní kuchyni. Odebírání obědů po další dny není možné.
  Nahlášení nebo odhlášení obědů je povinen zajistit strávník nebo jeho zákonný zástupce!
 5. Obědy se podávají vždy od 11.25 do 12.45 hodin.
 6. Odvoz stravy do MŠ zajišťuje pracovnice MŠ
  • svačinka 8.30 hodin
  • oběd a odpolední svačinka 11.30
 7. Poplatky za stravování se vybírají prostřednictvím SIPO.
 8. Pracovnice ŠJ se při normování stravy řídí platnými spotřebními normami pro jednotlivé kategorie strávníků.
 9. Pracovnice ŠJ se při přípravě a výdeji stravy řídí hygienickými požadavky na stravovací služby (vyhláška č. 107/2005sb.).
 10. Při úklidu a osobní hygieně se pracovnice ŠJ také řídí vyhláškou č. 107/2005.
 11. Všichni zaměstnanci ŠJ a osoby přítomné (pouze povolané) se při jakékoliv činnosti ve školní kuchyni řídí hygienickými pravidly.
 12. Nepovolaným osobám je vstup do prostor školní kuchyně zakázán.
 13. Sanitační úklid, deratizace a obnovování malby a nátěrů se provádí dle potřeby a v souladu s hygienickými požadavky vyplývajícími z vyhlášky.

Hlavní menu:


ZŠ a MŠ Domašov - http://skola.domasov.info
Pozor, jídelna!

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.infoNa začátek stránky